Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

 
         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
255: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cainc dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
2il
Manon Elwyn Hughes, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
3ydd
Seren Bowen, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
307: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Year 8
1af
Non Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Robat Wyn Morley, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
308: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Year 9
1af
Bedwyr Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Math Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
309: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
1af
Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
316: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Prose Years 2 and under
1af
Mared Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
317: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose Years 3 and 4
3ydd
Mari Japp Gruffydd, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
318: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
1af
Luned Rhys, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tomos Sion Jones, Ysgol Gynradd Edern, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gronw Ifan Ellis Griffiths, Adran Pentreuchaf, Rhanbarth Eryri
319: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Year 7
2il
Esme Crowe, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
321: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Year 9
1af
Lili Owen, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
324: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
3ydd
Meinir Angharad Owen, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
325: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Lora Angharad Lewis, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
326: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Llio Mererid Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ffion Elen Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
327: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Rhodri Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
328: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Margiad Dobson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
Llio Elenid Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
329: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Erin Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ffion Elen Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
330: Rhyddiaith Cystadleuaeth dan 25 oed dan 25 oed - Competition under 25 years
1af
Lois Llywelyn Williams a Mari Enlli Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
339: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Joint Project or Website Years 6 and under
3ydd
Ymchwilwyr Blwyddyn 6, Ysgol Gynradd Edern, Rhanbarth Eryri
340: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Joint Project or Website Age Years 7 - 9
2il
Sgwrsio, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
367: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Drama Composition Years 10-13
2il
Ioan Gwilym, Aelod Unigol Cylch Eifionydd, Rhanbarth Eryri