Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

 
         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
232: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
2il
Cadi Gwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Cadi Gwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
2il
Elenid Alun, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
324: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Elin Arfon, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
365: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Drama Composition Year 6 and under
1af
Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
2il
Cadi Wyn Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Tomos Lloyd-Owen, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
366: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition Years 7, 8 and 9
3ydd
Lois Elen Green, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy