Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

 
         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
234: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10 and under 19 years old
3ydd
Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
235: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10 and under 19 years old
2il
Meleri Davies, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwawr Hatcher, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
255: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cainc dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
1af
Meleri Davies, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
305: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
3ydd
Gwenllian Morfudd Davies, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
1af
Siwan Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
307: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Year 8
2il
Catrin Huws, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
310: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Poetry Years 12 and 13
1af
Marged James, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Dylan Edwards, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
314: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Cennydd Jones, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
316: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Prose Years 2 and under
2il
Steffan Nicholas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
319: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Year 7
1af
Sion Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Anest Eirug, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Year 8
3ydd
Mared Fflur Davies, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
321: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Year 9
2il
Gwenno Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Erin Gruffydd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
322: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
1af
Alys Cowdy, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
323: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Prose Years 12 and 13
1af
Gwenllian Spink, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Dylan Edwards, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Aron Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
324: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
2il
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
328: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
3ydd
Alaw Dafydd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
331: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 4 ac iau - Prose Years 4 and under (Welsh Learners)
2il
Austin Thomas, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Daniel Legg, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
333: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Joint Project Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Criw Comins, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion