Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
173 - Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
263 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Clocswyr Bro Trelech, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
296 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Robyn Weldon, Ysgol Gynradd Llanpumsaint, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mawrth
168 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Ella a Hanna, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
242 - Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran/Y.C.)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
285 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lowri Wyn Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mercher
170 - Côr Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Y Neuadd Fach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
213 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Ioan Price, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
299 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Georgia Hall, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Iau
186 - Parti Merched Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
187 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
188 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
268 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Aled John, Adran Llanarthne, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
302 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
354 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
356 - Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
180 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Sioned Mair Rees, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
190 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
191 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
220 - Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Cathryn-Ann Rees, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
224 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenno a Mared, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
292 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
338 - Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Miriam Elin Jones, Aelod Unigol C. Caerfyrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
347 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
348 - Tîm Siarad Cyhoeddus 14 - 25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Sadwrn
193 - Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
194 - Côr Merched S.S.A.14-25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
266 - Dawns Werin dan 25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
270 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Carwyn Jones, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
271 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
272 - Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
359 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Uwch Adran Y Neuadd Fach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
364 - Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gareth Davies, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin