Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
208 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
237 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
260 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth Penfro
  
273 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth Penfro
  
283 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
370 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mawrth
175 - Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
  
211 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
  
262 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Thomas, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth Penfro
  
297 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Molly Davies, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
  
298 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mercher
199 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Ann Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
212 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Fenton, Rhanbarth Penfro
  
213 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Talfan Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
287 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
353 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceindeg, Mared, Beca a Gwern, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
371 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Iau
177 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
178 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Tomos Salmon, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
  
250 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
264 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llwynhelyg, Rhanbarth Penfro
  
290 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
301 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Mari Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton, Rhanbarth Penfro
  
356 - Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
363 - Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener
190 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
202 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
219 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dominic Ciccotti, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
221 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
James Bartlett, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener (Nos)
227 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener
246 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
281 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Daniel Rolls, Coleg Sir Benfro, Rhanbarth Penfro
  
291 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Mared Fflur Harries, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
292 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
347 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
355 - Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Mared a Teleri, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Sadwrn
193 - Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Arberth (Celfyddydau Span), Rhanbarth Penfro
  
226 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Y Sacsaffonics, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
294 - Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
358 - Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
359 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
360 - Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Naomi a Guto, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro