Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
166 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Alys Thomas, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
176 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
205 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlotte Kwok, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
263 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
273 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Cynwyd Sant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Mawrth
172 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
174 - Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
204 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Eddie Mead, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
206 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Eddie Mead, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
350 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Mercher
261 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
275 - Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
287 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
289 - Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
353 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Iau
200 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
268 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Osian Gruffydd, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
357 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Gwener
180 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Siwan Henderson, Ysgol Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
291 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwynfor Dafydd, Ysgol Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Sadwrn
253 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Porthcawl, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
269 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Siwan Evans, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
270 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
271 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Osian, Trystan a Gwynfor, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
272 - Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
358 - Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol