Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
203 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ismay Evans, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
205 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Eirlys Lovell Jones, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
209 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
228 - Grwp Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Y Ser Coch, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
238 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Nansi Rhys Adams, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
284 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Cesia Rhys Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Llun (Nos)
352 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
3ydd
, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
167 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Nel Rhys Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
168 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Huw a Nel, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
172 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
174 - Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
175 - Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
198 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Huw Jones, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
204 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Eirlys Lovell Jones, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
274 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
298 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
343 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl.10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Megan Jones, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
Jenni Ferris, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
3ydd
Hannah Beare, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
349 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
169 - Parti Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
184 - Parti Deusain Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
185 - Côr Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
279 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Tom Felix-Richards, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
177 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Llinos Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
179 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Manon a Llinos, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
187 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
188 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
192 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Aled, Carwyn a Charlie, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
214 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
215 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
218 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
264 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
267 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Lleucu Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
268 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Daniel Jones, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
301 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rebecca Daniels, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
302 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
354 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
356 - Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
357 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
189 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
191 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
219 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
223 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Manon Rebeca Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
224 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli a Lleucu, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
247 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
252 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
194 - Côr Merched S.S.A.14-25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
195 - Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
196 - Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
197 - Côr S.A.T.B.14-25 oed (Aelwyd) (dros 40 )
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
201 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ellen Williams, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
269 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
364 - Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhys Griffiths, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro