Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
203 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Beca Nia, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
  
207 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Marteg Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
236 - Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Lois Eifion Jones, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
2il
Lois Eifion Jones, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
238 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Osian Trefor Hughes, Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi, Rhanbarth Eryri
  
240 - Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
284 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Manw Lili Robin, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
206 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Deio Llyr Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
210 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Deio, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
211 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Grwp Osian, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
239 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Deio Llyr Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
285 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Ela Siôn Pari, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
350 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
170 - Côr Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
  
185 - Côr Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
199 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Cai Fon Davies, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
  
212 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
  
216 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Owain Llestyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
217 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Math Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
245 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Siwan a Beca, Uwch Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
251 - Parti Cerdd Dant Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran / Uwch Adran Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Uwch Adran Caernarfon, Rhanbarth Eryri
  
287 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
289 - Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Uwch Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
2il
, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
368 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwenno Elin Griffiths, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
Ioan Gwilym, Aelod Unigol Cylch Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
215 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwenno Morgan, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
250 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
315 - Cystadleuaeth y Gadair 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elan Grug Muse, Aelod Unigol Cylch Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
2il
Steffan Gwyn, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
361 - Monolog Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
202 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
220 - Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mabon Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
246 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Alaw Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
247 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
2il
Alaw a Mali, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
276 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ychydig o lwc, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
282 - Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Siawns am lwc, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
338 - Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Guto Dafydd, Aelod Unigol Cylch Llyn, Rhanbarth Eryri
  
2il
Marged Elen Wiliam, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
348 - Tîm Siarad Cyhoeddus 14 - 25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
248 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lois Eifion Jones, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
253 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
270 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elis Vaughan Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
294 - Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri