Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
176 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
Hogiau Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
369 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mawrth
167 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elizabeth Mwale, Ysgol Gynradd Gwernant, Rhanbarth Dinbych
  
172 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
175 - Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
198 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Cerys Ann Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
241 - Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) (Unsain)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
  
242 - Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran/Y.C.)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mercher
245 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Siriol a Gwen , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
353 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Myfanwy a Gabriel , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau
177 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Tesni Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
178 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Dafydd Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
179 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Erin ac Elan , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
192 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ruth, Celyn a Siriol , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
200 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
244 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
250 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
290 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Gwener
181 - Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sion Eilir Roberts, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
  
276 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Du a Gwyn, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Sadwrn
183 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Steffan Rhys Hughes, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan, Rhanbarth Dinbych
  
201 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan, Rhanbarth Dinbych
  
3ydd
Angharad Rowlands, Aelod Unigol Cylch Dinbych, Rhanbarth Dinbych
  
248 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Aelod Unigol Cylch Dinbych, Rhanbarth Dinbych
  
2il
Angharad Rowlands, Aelod Unigol Cylch Dinbych, Rhanbarth Dinbych
  
249 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan ac Angharad , Aelod Unigol Cylch Dinbych, Rhanbarth Dinbych
  
293 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan, Rhanbarth Dinbych