Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
165 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Lili Jones, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
166 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Nel Meirion Hay, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
240 - Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
273 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
295 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Jack Holl, Ysgol Gynradd Parc y Llan, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
Dydd Mawrth
168 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Marged a Carys, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
206 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Maya Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
211 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
239 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
1af
Michael Pritchard, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
241 - Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) (Unsain)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Madras, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
277 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
William Griffiths, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
278 - Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Coedpoeth, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
297 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Ruby Birchall, Ysgol Gynradd Fictoria, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
349 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
Dydd Mercher
169 - Parti Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Yr Wyddgrug, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
280 - Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Coedpoeth, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
Dydd Iau
288 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Elin Bartlett, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
Dydd Gwener
221 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
223 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
  
Dydd Gwener (Nos)
227 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint a Wrecsam