Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
228 - Grwp Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Y 6ed Deimensiwn, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
  
369 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Tara, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
370 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Maesyrhandir, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Mawrth
274 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon, Rhanbarth Maldwyn
  
286 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
  
297 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
India Wilkinson, Ysgol Gynradd Meifod, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Mercher
261 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
  
299 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lloyd Davies, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
  
300 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Iau
192 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
  
218 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Greta, Gwenno ac Adleis, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Gwener
181 - Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Robert Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
  
202 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
  
221 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Emma Morgan, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
247 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
1af
Carys, Elen, Gwen a Sian, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
  
252 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
  
281 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwawr Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Sadwrn
183 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhodri Prys Jones, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
  
195 - Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
  
196 - Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
  
249 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Huw, Rhodri a Richard, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn