Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
165 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Mai Davies, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
  
171 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
173 - Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
  
236 - Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Fleur Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
237 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Jano Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
283 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Leisa Thomas, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
295 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Annelise Burghardt, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Llun (Nos)
352 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Llun
370 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
262 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt, Rhanbarth Ceredigion
  
274 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
286 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
349 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
170 - Côr Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Tref Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
184 - Parti Deusain Bl 9 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Tref Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
216 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Erin Hassan, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
217 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
243 - Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Tref Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
245 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Anest Non Eirug a Beca Fflur Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
275 - Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
279 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Charlotte Saunders, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
  
280 - Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
299 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Robert Jenkins, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
  
300 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
  
351 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
187 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
188 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
214 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ifan Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
222 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Grady Hassan, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
244 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Beca Fflur Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
288 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Alwen Nia Morris, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
363 - Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sam Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
189 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
252 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
  
265 - Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
276 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
282 - Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
292 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
  
347 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
  
348 - Tîm Siarad Cyhoeddus 14 - 25 oed (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
197 - Côr S.A.T.B.14-25 oed (Aelwyd) (dros 40 )
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
225 - Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhodri Taylor, Aelod Unigol Cylch Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
226 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
253 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
254 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Panty, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
360 - Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Endaf Griffiths a Cennydd Owen Jones, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
362 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Dion Lloyd Davies, Aelwyd Emlyn, Rhanbarth Ceredigion