Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Môn 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Sophie Alcock, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Alaw Glynne Owen, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Megan Evans, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Cari Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Alys Jones, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Naomi Melangell Lloyd, Ysgol Gymunedol Y Ffridd  
2il 
    Cadi Maple, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Ania ac Elin, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Iwan a Sin, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Siwan a Louise, Adran Henblas  
169:    Parti Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Henblas  
2il 
    Parti Siwan, Adran Rhosybol  
3ydd 
    Parti Leah, Adran Rhosybol  
170:    Côr Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Henblas  
171:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanbedrgoch  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bodffordd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Y Graig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penysarn  
3ydd 
    , Ysgol Gymunedol Y Ffridd  
173:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
174:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150) 
1af 
    , Ysgol Y Graig  
175:    Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Parti'r Graig, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Y Graig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Amlwch  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Siwan Hedd Mason, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Lois Postle, Uwch Adran Yr Ynys  
3ydd 
    Kirsten MacDonald, Ysgol Uwchradd Bodedern  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Gwion Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
3ydd 
    Ifan Pritchard, Ysgol Uwchradd Bodedern  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Siwan ac Elin, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Kirsten a Bethany, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Elain ac Annest, Ysgol Uwchradd Bodedern  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Ffiion Elin Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Elin Angharad Williams, Aelwyd Yr Ynys  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Lloyd Owen, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    James Llywelyn Edwards, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Huw Harvey, Ysgol Gyfun David Hughes  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion a Steffan, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Dewi a Gwen, Aelwyd Yr Ynys  
3ydd 
    Sarah a Jasmine, Ysgol Uwchradd Bodedern  
190:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
191:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
193:    Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
194:    Côr Merched S.S.A.14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
195:    Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
196:    Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40) 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Siwan Iorwerth, Adran Henblas  
2il 
    Ania Moore, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Erin Telford Jones, Ysgol Gymraeg Morswyn  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Elin Lloyd Griffiths, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Gwion Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Llinos Ellis Owen, Ysgol Gynradd Penysarn  
2il 
    Einir Gerrard, Ysgol Gynradd Penysarn  
3ydd 
    Megan Gwenllian Roberts, Adran Corn Hir  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    James Magee, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    Lowri Roberts, Ysgol Goronwy Owen  
3ydd 
    Ioan Jordan, Ysgol Gynradd Bodedern  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Thomas Lindley, Adran Henblas  
3ydd 
    Catrin Powell Jones, Ysgol Gynradd Llandegfan  
206:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Ifan Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Erin Maloney, Ysgol Gynradd Llandegfan  
3ydd 
    Daniel Raja, Ysgol Gynradd Penysarn  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Catrin Powell Jones, Ysgol Gynradd Llandegfan  
3ydd 
    Elin Pierce, Ysgol Y Graig  
208:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penysarn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Caergeiliog  
211:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
213:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Miriam Harmens, Ysgol Gyfun David Hughes  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Elin Lloyd Griffiths, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Elain Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Eurgain Lloyd, Ysgol Uwchradd Bodedern  
216:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Kirsten MacDonald, Ysgol Uwchradd Bodedern  
217:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Elain Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
219:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Gwen Round, Ysgol Gyfun David Hughes  
220:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin R Ketvegaut, Ysgol Gyfun David Hughes  
221:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Iwan Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Gwern ap Rhobat, Ysgol Gyfun Llangefni  
222:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Pippa Scourse, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Callum MacDonald, Ysgol Uwchradd Bodedern  
223:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siwan Powell Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
237:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Casi Grug Evans, Ysgol Gynradd Penysarn  
2il 
    Megan Ware, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Lina Mai Allen, Ysgol Gynradd Penysarn  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Ffion Haf Jordan, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Cari Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bodffordd  
3ydd 
    Caio Steffan Evans, Ysgol Gynradd Penysarn  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Sion Wyn Jones, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Elain Gwynedd, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
240:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.) 
1af 
    , Ysgol Y Graig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penysarn  
242:    Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran/Y.C.) 
1af 
    , Ysgol Y Graig  
244:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Annest Mair Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Elin Lloyd Griffiths, Ysgol Gyfun David Hughes  
245:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Siwan ac Elin, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Elain a Glesni, Uwch Adran Yr Ynys  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    James Llywelyn Edwards, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
254:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Talwrn  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Talwrn  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Lois Glain Postle, Uwch Adran Yr Ynys  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cemaes  
275:    Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Bulkeley, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Naomi Melangell Lloyd, Ysgol Gymunedol Y Ffridd  
3ydd 
    Lydia-Mae Johnson, Ysgol Gynradd Amlwch  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Bodiau Llachar, Adran Amlwch  
2il 
    Genod Llan, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Caitlin Downey, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Eurgain Lloyd, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Millie Wright, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Perlau, Adran Amlwch  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Shauna Louise Thomas, Adran Amlwch  
2il 
    Manon Haf Naven, Ysgol Gyfun David Hughes  
282:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Katie, Adran Amlwch  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Cadi Rees, Adran Corn Hir  
2il 
    Efa Lois, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Oliver Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Owain Sion, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Gwern Morus Williams, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Elin Mair Pritchard, Ysgol Goronwy Owen  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Siwan Jones, Adran Rhosybol  
2il 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Ania Moore, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    , Ysgol Y Graig  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
287:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    Wariars Corn Hir, Adran Corn Hir  
2il 
    Dreigiau Corn Hir, Adran Corn Hir  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Lois Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Annest Mair Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Sian Eluned Owen, Ysgol Gyfun Llangefni  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Parti'r Felin, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gethin Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Manon Wynne Davies, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai  
2il 
    Iestyn Lewis, Aelwyd Yr Ynys  
294:    Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd) 
1af 
    , Aelwyd Yr Ynys  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Kairon Ellis, Ysgol Gynradd Bodedern  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gwenllian, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffrwd Win  
3ydd 
    , Ysgol Gymunedol Y Ffridd  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Carwyn, Cerys, Gwion a Megan, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Lois a Deio, Uwch Adran Yr Ynys  
3ydd 
    Elain ac Annest, Ysgol Uwchradd Bodedern  
354:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bodedern  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Robbie a Gethin, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Rhodd, Elis a Mari, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Sarah a Glesni, Ysgol Uwchradd Bodedern  
360:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Criw Ysgol Uwchradd Bodedern, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Caryl a Gruffydd, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Caryl Bryn Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
3ydd 
    Sarah Newbigging, Ysgol Uwchradd Bodedern  
362:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Iestyn Lewis, Aelwyd Yr Ynys  
363:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwen Elin, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Gruffydd Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013