Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwenllian Vaughan, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Erin Fflur Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Lia Edwards, Ysgol Gynradd Llannefydd  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Elen James, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Lea Morus Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Nel Metcalfe, Ysgol Gynradd Trefriw  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Sion Dafydd Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Lliwen Jones, Adran Llangwm  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Owain a Lliwen, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Lowri a Gwenlli, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Dylan ac Elis, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
169:    Parti Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Parti Garmon, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Parti Owain, Adran Cerrigydrudion  
170:    Côr Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    Cor Yr Alwen, Adran Cerrigydrudion  
171:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Machlud, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Parti'r Rhyd, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Parti'r Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
173:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) 
1af 
    Cor Hiraethog, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Cor Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Cor Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
174:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150) 
1af 
    Cor Y Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Cor Seren, Ysgol Gynradd Glanwydden  
3ydd 
    Cor Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
175:    Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Parti Gwion, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Parti'r Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Parti'r Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Ensemble Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Beca Williams, Uwch Adran Bro Cernyw  
2il 
    Alys Maya Bratch, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Lois Angharad Williams, Uwch Adran Bro Cernyw  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Ciaran Tomos Eynon, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Dafydd Cernyw Jones, Aelwyd Bro Aled  
3ydd 
    Ifan Prys Jones, Adran Cerrigydrudion  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Cari a Sali, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Catrin ac Ellie, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Erin Gwyn Rossington, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    John Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Mererid Ellis, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Lowri Hughes, Aelwyd Llangwm  
186:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti'r Dyffryn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
187:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti'r Dyffryn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
188:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cr y Dyffryn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
194:    Côr Merched S.S.A.14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    Cor Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Cor Merched Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
195:    Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    Cor Meibion Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
196:    Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40) 
1af 
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
197:    Côr S.A.T.B.14-25 oed (Aelwyd) (dros 40 ) 
1af 
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Sion Dafydd Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm  
2il 
    Dafydd Cernyw Jones, Aelwyd Bro Aled  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Beth Tapping, Ysgol Gynradd Capelulo  
2il 
    Christopher Sabisky, Ysgol Gynradd Betws y Coed  
3ydd 
    Owain Baghomian, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Jacob Duncalf, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
2il 
    Bradley Hughes, Ysgol Gynradd Glanwydden  
3ydd 
    Adam Knowles, Ysgol Gynradd Glanwydden  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Morgan Bratch, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Mathew Sion, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
3ydd 
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged  
206:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Pwyll Cadifor Williams, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Deian Llwyd Roberts, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    William Humphrey, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Angharad Elfyn Butler, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Christopher Sabisky, Ysgol Gynradd Betws y Coed  
3ydd 
    Mariel Havard-Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
209:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Trio Pal, Ysgol Gynradd Capelulo  
2il 
    Grwp Ffantasi, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Triawd Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
210:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Band y Delyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Cerddorfa'r Felin, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
211:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Elian, Ysgol Gynradd Y Plas  
2il 
    Criw'r Rhos, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
214:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    John Lindon Robinson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Mali Sion, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Miriam Allardice, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Jordan Kilpatrick, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy  
2il 
    Rhodri Gwilym Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
216:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Mali Williams, Adran Cerrigydrudion  
217:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Catrin Elin Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Lowri Megan Edwards, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
219:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Marina Sabisky, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
223:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Marina Sabisky, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
237:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Erin Fflur Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Anna Glyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Gwenllian Vaughan, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Lliwen Sion Evans, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Lea Morus Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Macsen Llyr Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Sion Dafydd Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
240:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.) 
1af 
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
241:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) (Unsain) 
1af 
    Parti Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden  
243:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
244:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Cadi Gwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Ifan Prys Jones, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan  
245:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Elenid a Modlen, Uwch Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Cadi a Sion, Aelwyd Llanrwst  
3ydd 
    Cari a Sali, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Tesni Anne Kerens, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
248:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Mererid Ellis, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Mared Llwyd, Aelwyd Llangwm  
254:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti'r Bont, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Parti'r Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Parti'r Llan, Ysgol Gynradd Bro Aled  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Parti Hiraethog, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Dawnswyr Y Bont, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Dawnswyr Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Parti Rhianedd, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Parti'r Bont, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Clocswyr Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Carwyn Sion Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Hannah Elin Rowlands, Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Parti Mari, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Grwp Machno, Ysgol Gynradd Penmachno  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Larni Walker, Ysgol Gynradd Pen-y-bryn  
2il 
    Sophie Davies, Ysgol Gynradd Pencae  
3ydd 
    Maizy Lehane, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Y Bwgi Bos, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Pencae  
3ydd 
    Y Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cora Miri Roberts, Uwch Adran Bro Cernyw  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Creu5, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Hanna Lois Jones, Aelwyd Llangwm  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Alaw Rhydian, Ysgol Gynradd Llanddoged  
2il 
    Lili Ela Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Harri Wyn Wheway, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Eban Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Sion Bibby, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Deio G. Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Kitty McCann, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Gruffudd Beinion Edwards, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Bethan Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Criw Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Grwp Crwst, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
287:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    Parti'r Alwen, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Parti Cwm Eithin, Adran Llangwm  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Ciaran Tomos Eynon, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Beca Williams, Uwch Adran Bro Cernyw  
3ydd 
    Briall Llwyd Gwilym, Uwch Adran Llangwm  
289:    Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran) 
1af 
    Parti'r Degwm, Uwch Adran Llangwm  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Tomos Wyn Williams, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw  
294:    Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd) 
1af 
    Grwp Llangwm, Aelwyd Llangwm  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Ruby Omar, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Jack Jones, Ysgol Gynradd Llanddulas  
3ydd 
    Leri-Ena Graham, Ysgol Gynradd Glanwydden  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Ellie Hughes, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Sioned Lowe, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
3ydd 
    Kyan Woodcock, Ysgol Gynradd Llanddulas  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Euan Butterworth, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Sophie Davies, Ysgol Gynradd Pencae  
3ydd 
    Robbie Davies, Ysgol Gynradd Llanddulas  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Alex, Ysgol Gynradd Nant y Coed  
2il 
    Parti Eleanor, Ysgol Gynradd Deganwy  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Megan Rose, Aelwyd Llanrwst  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Grwp Danielle, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
2il 
    Grwp Anna, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Kitty a Mabli, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Ser Sbyty, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Ser y Llan, Ysgol Gynradd Bro Aled  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Criw Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Osian, Alys ac Owain, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Grwp Cora, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Grwp Heledd, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siwan a Rhodri, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
362:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Tomos Wyn Williams, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Sioned Alaw Hughes, Aelod Unigol.C.Bro Dulais  
363:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Erin Gwyn Rossington, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    John Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Sophie Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
364:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Tomos Wyn Williams, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Ioan Charlton, Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy  
369:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Jasmine, Ysgol Gynradd Pencae  
2il 
    Grwp Isabelle, Ysgol Gynradd Porth Y Felin   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013