Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Catrin Sian Morris, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Mari Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Alaw Fflur Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Osian Enlli Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Cai Madog-Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Megan Fflur Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Elizabeth Mwale, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Dafydd Owain Morris, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Cerys Ann Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Gwenan a Megan , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Olivia ac Einon , Ysgol Gynradd Bro Elwern  
3ydd 
    Cerys a Lois , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
170:    Côr Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    Cor Adran Dinbych , Uwch Adran Dinbych  
171:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Bro Elwern , Ysgol Gynradd Bro Elwern  
2il 
    Parti Clocaenog , Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Parti Betws , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Hyn Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Ffion , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Parti B Llanfair , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
173:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) 
1af 
    Cor Llanfair , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Cor Pant Pastynog , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Cor Y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant  
174:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150) 
1af 
    Cor Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
175:    Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Parti Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Llanfair , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Parti Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Hogiau Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Criw y Llan , Ysgol Gynradd Pen Barras  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Tesni Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Megan Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Erin Meirion Jones , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Dafydd Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Dewi Wykes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Ilan Llyr Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Erin ac Elan , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Lisa a Begw , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Gabriel a Myfanwy , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sion Eilir Roberts, Aelwyd Rhuthun  
2il 
    Dafydd Allen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan  
2il 
    Angharad Rowlands, Aelod Unigol Cylch Dinbych  
186:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
188:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
192:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ruth, Celyn a Siriol , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerys Ann Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Enion Llwyd Williams, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Gwen Esyllt Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Elan Meirion Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan  
2il 
    Angharad Rowlands, Aelod Unigol Cylch Dinbych  
3ydd 
    Bethany Celyn, Aelod Unigol Cylch Dinbych  
202:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Elen Mary Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Amelia Orton-Jones, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Nikita Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Amilia Turner Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Matthew Yeomans, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Manon Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerys Ann Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Iwan Roberts, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
206:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Mari Wyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Elizabeth Mwale, Ysgol Gynradd Gwernant  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Elizabeth Mwale, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    James Nicholas, Ysgol Gynradd Gwernant  
209:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pant Pastynog , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
210:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor  
211:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pendref , Ysgol Gynradd Pendref  
2il 
    Ysgol Bryn Clwyd , Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
213:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Natasha Maitland-Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Lisa Gwen Dafydd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Emily Vaarkampt, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
214:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Sion Gethin Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Julian Gonzalez, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
2il 
    Sion Gethin Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Gwen Esyllt Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
216:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Elwy Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Gabriel Tranmer, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
3ydd 
    Julian Gonzalez, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
217:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Angharad Huw, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
218:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Dinas Bran , Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
2il 
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
219:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Phillip Pike, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Lowri Jones Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Simon Mason Nguyen, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
221:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Beth Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
222:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwen Lloyd Rees, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
225:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Bethany Celyn, Aelod Unigol Cylch Dinbych  
227:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Ysgol Brynhyfyrd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
237:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Gruffydd E. Rogers, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Dylan Menzies, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Alaw Fflur Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Ynyr Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Heledd Beech, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Erin Davies, Ysgol Gynradd Y Llys  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Cerys Ann Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Owain Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Lea Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
240:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.) 
1af 
    Parti Twm , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Parti Betws G G, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
241:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) (Unsain) 
1af 
    Parti Caer Drewyn , Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Parti Esgob Morgan , Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
3ydd 
    Parti Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor  
242:    Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran/Y.C.) 
1af 
    Cr Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Cr Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
244:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Elan Meirion Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Ruth Erin Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
245:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Siriol a Gwen , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Celyn a Ruth , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Elan a Lisa , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Sion Eilir Roberts, Aelwyd Rhuthun  
248:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan  
2il 
    Angharad Rowlands, Aelod Unigol Cylch Dinbych  
249:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Steffan ac Angharad , Aelod Unigol Cylch Dinbych  
250:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Grwp Trefnant, Ysgol Gynradd Trefnant  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Ysgol Clawdd Offa, Ysgol Gynradd Clawdd Offa  
275:    Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Santes Ffraid, Ysgol Gynradd Santes Ffraid  
276:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Du a Gwyn, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Freya Murray, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Anabel Florence Jacobsen, Ysgol Gynradd Y Castell  
3ydd 
    Sem Philpot, Ysgol Gynradd Gwernant  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Grwp Cinmerich, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Grwp Dewi, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Bethan Jones, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    Myles Clubley, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Faye Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Swyno, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Grwp Bl 9, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
3ydd 
    Grwp Bl 7, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Elan Evans, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Melangell-Haf Pritchard, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
3ydd 
    Thomas Ynyr Davies, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Gwenan Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Mairead Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Jac O. G. Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Owain Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Morgan Jones, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
3ydd 
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Grwp Lili , Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
3ydd 
    Grwp Bro Cinmeirch , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
287:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    Adran Dinbych , Uwch Adran Dinbych  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Siriol Elin Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Eurgain Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Moli Elwy Williams, Aelwyd Bro Aled  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Brynhyfyrd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Beth Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan  
2il 
    Bethany Celyn, Aelod Unigol Cylch Dinbych  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Manon Boas, Ysgol Gynradd Gellifor  
2il 
    Thomas Mayers, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
3ydd 
    Ella Griffiths, Ysgol Gynradd Pendref  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Taliesin Liston Smith, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
2il 
    Mary Williams, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
3ydd 
    Maisie Evans, Ysgol Gynradd Gellifor  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Amelia Evans, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Fergus Guiver, Ysgol Fairholme  
3ydd 
    Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Llanfair , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Grwp Esgob Morgan , Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
3ydd 
    Grwp Bryn Collen , Ysgol Gynradd Bryn Collen  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Cassius Hackforth, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Ysgol Dinas Bran , Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Bl 5 Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Grwp Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Grwp Twm , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Myfanwy a Gabriel , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Brynhyfyrd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
363:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Sion Eilir Roberts, Aelwyd Rhuthun  
364:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Bethany Celyn, Aelod Unigol Cylch Dinbych  
369:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Kelsey , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Grwp Luke , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Grwp Bryn Collen , Ysgol Gynradd Bryn Collen   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013