Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Fflint a Wrecsam 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Lili Jones, Ysgol Gynradd Plas Coch  
2il 
    Rhodd Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Cadi Davies, Ysgol Gynradd Glanrafon  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Nel Meirion Hay, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Elin Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Calan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Elan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
2il 
    Iestyn Morris, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
3ydd 
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    MARGED A CARYS, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    ELAN A CALAN, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
3ydd 
    ERIN AC ELINA, Ysgol Gynradd Glanrafon  
169:    Parti Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    ADRAN YR WYDDGRUG, Adran Yr Wyddgrug  
171:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) 
1af 
    YSGOL LLANRMON D.C, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C.  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    PARTI ENFYS, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
3ydd 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Elin Bartlett, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Chloe Elliott, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Awel Glyn Jones-Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Benjamin Sim, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Huw Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    AWEL AC ELIN, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    TOMOS A HUW, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Charlie Molloy, Ysgol Gynradd Croes Atti  
2il 
    Iestyn Morris, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
3ydd 
    Tesni Edwards, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Huw Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Carys Elin Knight, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Sophie Ward, Ysgol Gynradd Madras  
3ydd 
    Seren Jones, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Lena-Zaharah Mohammed, Ysgol Gynradd Plas Coch  
2il 
    Rhona Williams, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C.  
3ydd 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Emilia James, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Elan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Michael Pritchard, Ysgol Gynradd Croes Atti  
206:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Maya Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Cerys Davies, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    Rachel Gittins, Ysgol Gynradd Llanfynydd  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Sara Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
2il 
    Anna Griffiths, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Lara Martin, Ysgol Gynradd Brynffordd  
209:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL HEOL Y MYNYDD, Ysgol Gynradd Heol y Mynydd  
2il 
    YSGOL GLANRAFON, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    YSGOL BRYNFFORDD, Ysgol Gynradd Brynffordd  
211:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
213:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Chloe Elliott, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    DAFYDD WILLIAMS, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Elin Bartlett, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Luke Price, Ysgol Uwchradd Yr Alun  
3ydd 
    Hannah Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
216:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
217:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Hannah Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
2il 
    Elin Bartlett, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Catrin Mai Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
221:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
223:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
2il 
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
227:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    BAND JAZZ CASTELL ALUN, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
237:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    B.Elanna Harley, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Ela Closs Sharp, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Rhodd Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Nanw Hampson, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Ioan Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Sara Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Michael Pritchard, Ysgol Gynradd Croes Atti  
2il 
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Iestyn Morris, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
240:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.) 
1af 
    YSGOL GWENFFRWD, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
241:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) (Unsain) 
1af 
    PARTI MADRAS, Ysgol Gynradd Madras  
2il 
    YSGOL FICTORIA, Ysgol Gynradd Fictoria  
244:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Rhian Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Huw Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
245:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    TOMOS A HUW, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Siwan Ifans, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    YSGOL SANTES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
2il 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    YSGOL BRYNFFORDD, Ysgol Gynradd Brynffordd  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    GRWP MEGAN, Ysgol Gynradd Santes Fair  
3ydd 
    GRWP MISS BECKY, Ysgol Gynradd Santes Fair  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    William Griffiths, Ysgol Gynradd Santes Fair  
2il 
    Oliver Swingler, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Ela Wyn Thomas, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    CLWB DAWNS XSISDANZ, Adran Coedpoeth  
2il 
    MERCHED PLAS COCH, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    YSGOL SANTES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Catrin Lowri Jones, Adran Coedpoeth  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    GRWP DAWNS XSISTANZ, Adran Coedpoeth  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Lili Jones, Ysgol Gynradd Plas Coch  
2il 
    Lydia Alys Gilkes, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Brona Halpin, Ysgol Gynradd Plas Coch  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Mari Hughes, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
2il 
    Elin Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Hannah Gatrell, Ysgol Gynradd Glanrafon  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Ioan Llwyd Parry, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Lowri Holmes, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    Anna Griffiths, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL GLANRAFON, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    YSGOL PLAS COCH, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
287:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    ADRAN YR WYDDGRUG, Adran Yr Wyddgrug  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Elin Bartlett, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Huw Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Caitlin Lovell, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    YSGOL MORGAN LLWYD, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Jack Holl, Ysgol Gynradd Parc y Llan  
2il 
    Robyn Beck, Ysgol Gynradd Trelogan  
3ydd 
    Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Madras  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Niamh Bennion, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    Isabel Acton, Ysgol Gynradd Santes Fair  
3ydd 
    Torin Jones, Ysgol Gynradd Trelogan  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Ruby Birchall, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    Adam Bakewell, Ysgol Gynradd Sant Ioan  
3ydd 
    Kieran Garnett-Hughes, Ysgol Gynradd Trelogan  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    PARTI KIERAN, Ysgol Gynradd Trelogan  
2il 
    PARTI LAUREN, Ysgol Gynradd Madras  
3ydd 
    PARTI CHARLOTTE, Ysgol Gynradd Sant Ioan  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Grace Davies, Ysgol Uwchradd Castell Alun  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL BRYN TABOR, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
2il 
    GRWP YR ALIG, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
363:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
369:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013