Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Maldwyn 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwenllian Mason, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Morgan Harding, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Anni Jones, Ysgol Gynradd Pontrobert  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Lwsi Roberts, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Begw Tomos, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Mari Fychan, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Siwan Roberts, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Rhun Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
3ydd 
    Glain Melangell Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Malen a Glain, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Cerys a Leah, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Emily a Steffan, Ysgol Dafydd Llwyd  
171:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
3ydd 
    Ysgol Llanbrynmair, Ysgol Gynradd Llanbrynmair  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
173:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) 
1af 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Trannon, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
174:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150) 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
175:    Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Grug Angharad Evans, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Manon Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Bethan Owen, Ysgol Uwchradd Caereinion  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Dyfan Parry Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Iwan Rhys Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Deiniol Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Adleis a Grug, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Mabli ac Elin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Mari a Maisie, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lliwen Glwys Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Sera Carpenter, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Heledd Angell Davies, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Robert Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Ilan Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Gethin Bickerton, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Carys ac Elen, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Rhodri Prys Jones, Aelwyd Penllys  
2il 
    Gerallt Rhys Jones, Aelwyd Bro Ddyfi  
186:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Lliwedd, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Parti Ceri, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Parti Sian, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
192:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ensemble Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Enemble Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
195:    Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    Cor Aelwyd Penllys, Aelwyd Penllys  
196:    Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40) 
1af 
    Cor Aelwyd Penllys, Aelwyd Penllys  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Lwsi Roberts, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Malen Aeron, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Tegan Llio Roberts, Ysgol Gynradd Machynlleth  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Iwan Rhys Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Elin Mererid Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sera Carpenter, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Lynfa Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
202:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Tegan Llio Roberts, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Anna Williams, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
3ydd 
    Megan Keaveny, Ysgol Gynradd Arddleen  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Alex Jarman Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
2il 
    Ffion Worthington, Ysgol Gynradd Pennant  
3ydd 
    Emma Lincoln, Ysgol Gynradd Pontrobert  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Malen Aeron, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Dylan Nutting, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
3ydd 
    Catherine Digwood, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
206:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Nia Elen Williams, Ysgol Gynradd Llanidloes  
2il 
    Sioned Northeast, Ysgol Gynradd Pontrobert  
3ydd 
    Dylan Nutting, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerys Hickman, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Lili Davies, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Alaw Fflur Jones, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
209:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
2il 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
210:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
2il 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Ysgol Penygloddfa, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
213:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Catrin Mills, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Grug Evans, Ysgol Uwchradd Caereinion  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Bill Atkins, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
2il 
    Greta Sion Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Hanna Morgan, Ysgol Uwchradd Caereinion  
216:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Ffion Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Carys Vaughan, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
3ydd 
    Callum Evans, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
217:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Greta Sion Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Adleis Thomas-Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Gwenno Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion  
218:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Greta, Gwenno ac Adleis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Llanidloes, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
221:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Emma Morgan, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Lizzie Jones, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd  
222:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Guto Pugh, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Amy Perks, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
223:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alis Huws, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Lynfa Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
226:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Ensemble Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
237:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Robbie Marsden Jones, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Lisa Fychan, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Anni Jones, Ysgol Gynradd Pontrobert  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Jamie Marsden-Jones, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Non Bleddyn-Jones, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Lwsi Roberts, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Rhun Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Cerys Ward, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Siwan Roberts, Ysgol Gynradd Pennant  
240:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.) 
1af 
    Parti Sioned, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
241:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) (Unsain) 
1af 
    Ysgol Llanfar Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Ysgol Maesyrhandir, Ysgol Gynradd Maesyrhandir  
244:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Lliwedd Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Manon Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Adleis Thomas-Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
245:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Maisie a Mari, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Iwan ac Elin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Robert Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Heledd Angell Davies, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Sian Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
247:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Carys, Elan, Gwen a Sian, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
248:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Huw Jones, Aelwyd Penllys  
2il 
    Gerallt Rhys Jones, Aelwyd Bro Ddyfi  
249:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Huw, Rhodri a Richard, Aelwyd Penllys  
252:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    Cor Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Cor Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Ysgol Llanbrynmair, Ysgol Gynradd Llanbrynmair  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Parti 2, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Rhiw Bechan, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
3ydd 
    Parti 1, Ysgol Gynradd Machynlleth  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Rhiw Bechan, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
2il 
    Grwp A, Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
3ydd 
    Grwp B, Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Dawns, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    Ysgol Penygloddfa, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
2il 
    Ysgol Llandysilio, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dyffryn Trannon, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
2il 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Dawnswyr Cain, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ella Whitticase, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
2il 
    Rosie Walters, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
3ydd 
    Lottie Jarvie, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysbiwyr Bond, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
2il 
    Ysgol Ladywell Green, Ysgol Babanod Ladywell Green  
3ydd 
    Grwp A, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    India Lewis, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
2il 
    Gemma Owen, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Aur Bleddyn, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Wallgof, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Y Dyfodol, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Grwp 1, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwawr Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Lliwen Glwys Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Hayley Lawson, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
282:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Dawns, Ysgol Uwchradd Caereinion  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Fflur Lewis, Ysgol Gynradd Pontrobert  
2il 
    Meia Aeron, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Rhun Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Begw Tomos, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Elin Bennett, Ysgol Gynradd Pontrobert  
3ydd 
    Lwsi Roberts, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Elain Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Freya Canham, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Rhys Howells, Ysgol Dafydd Llwyd  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
3ydd 
    Parti Merched, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Megan Hughes, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Manon Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Mari Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
289:    Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran) 
1af 
    Uwch Adran Myllin, Uwch Adran Llanfyllin  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Parti Bethan, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Parti Grug, Ysgol Uwchradd Caereinion  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lliwen Glwys Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Sera Carpenter, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Lynfa Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Olivia Jones, Ysgol Babanod Ladywell Green  
2il 
    Aaron Cox, Ysgol Gynradd Meifod  
3ydd 
    Erin Jones, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Charlie Law, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Matthew Roberts, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Maddie Morris, Ysgol Gynradd Llanidloes  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    India Wilkinson, Ysgol Gynradd Meifod  
2il 
    Tara Stephens, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Elan Rees-Lloyd, Ysgol Gynradd Llanidloes  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti George, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
2il 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Parti Maddie, Ysgol Gynradd Llanidloes  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Chloe Harries, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
2il 
    Lloyd Davies, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Jake Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Parti Jack, Ysgol Uwchradd Caereinion  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Jessica Foster, Ysgol Uwchradd Caereinion  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Mari, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Parti Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
3ydd 
    Ysgol Rhiw Bechan, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Harri Gwyn, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Grwp Joss, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Grwp Llywelyn, Ysgol Uwchradd Caereinion  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Carys a Sian, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
363:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Robert Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Sera Carpenter, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Gethin Bickerton, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
364:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Rhodri Prys Jones, Aelwyd Penllys  
369:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Tara, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Parti Thomas, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
370:    Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Maesyrhandir, Ysgol Gynradd Maesyrhandir   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013