Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwenllian Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Mali Murray, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Natasha Foster, Ysgol Gynradd Pontyberem  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Efa-Angharad Fychan, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    Tanwen Moon, Ysgol Gynradd Llannon  
3ydd 
    Mari James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Hanna Medi Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Pontyberem  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Ela a Hanna, Adran Ffynnonddrain  
2il 
    Alaw a Megan, Ysgol Gynradd Pontyberem  
3ydd 
    Hana ac Olwen, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
169:    Parti Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Adran Ffynnonddrain  
170:    Côr Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Adran Ffynnonddrain  
171:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Fro  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    , Ysgol Gynradd Pontyberem  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr  
173:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanddarog  
2il 
    , Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penboyr  
174:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pontyberem  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
175:    Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pontyberem  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Mared Wyn Owen, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Ffion Angharad Griffiths, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Hannah Richards, Aelwyd Hafodwenog  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Osian Knott, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Rhys Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Hannah ac Adele, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Mair Rees, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Elan Richards, Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    Ffion Jenkins, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dafydd Hywel Evans, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Eirian Dafydd Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Steffan James, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mia a Nia, Ysgol Bro Myrddin  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Luke McCall, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
185:    Côr Bl 9 ac iau (Adran) 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
186:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
187:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
188:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
189:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
190:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
191:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
192:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Uwch Adran Y Neuadd Fach  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
193:    Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
2il 
    , Uwch Adran Y Neuadd Fach  
194:    Côr Merched S.S.A.14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
195:    Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
196:    Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40) 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Luke Rees, Ysgol Y Fro  
2il 
    Hanna Medi Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Sioned Beynon, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Celyn Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Hannah Richards, Aelwyd Hafodwenog  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mia Lyn Peace, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Gwenllian Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Jacob Mistry, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Millie Butterfield, Ysgol Y Fro  
3ydd 
    Rachel John, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Mared Lloyd, Adran Y Carw Gwyn  
2il 
    Jack Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Millie Butterfield, Ysgol Y Fro  
2il 
    Owain Lewis Gibbin, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
206:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Dino Callagari, Ysgol Gynradd Y Model  
2il 
    Elisabeth Rogers, Ysgol Gynradd Penygroes  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Pontyberem  
2il 
    Lucy Rhian Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
208:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    , Ysgol Gynradd Abergwili  
209:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Pontyberem  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
211:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Cefneithin, Ysgol Gynradd Cefneithin  
2il 
    Grwp Peniel, Ysgol Gymunedol Peniel  
213:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Ioan Price, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Daniel O'Callaghan, Ysgol Bro Myrddin  
214:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Elliot Curtis, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    Elis Brown, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    William Thurtle, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Andrea Chang Jones, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    William Thurtle, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
216:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Thomas Culf, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
218:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
219:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Amy Roberts, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    Sophie McLaughlin, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
220:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Cathryn-Ann Rees, Ysgol Bro Myrddin  
221:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sian Lewis, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    Kate Marsden, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
222:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alex Williams, Ysgol Bro Myrddin  
223:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Imogen Evans, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
224:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Gwenno a Mared, Ysgol Bro Myrddin  
226:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Ensenble Kate,Charlie a Lara, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Ensemble Hanna,Sarah a Alicia, Aelwyd Myrddin  
227:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Iwan Beynon, Ysgol Gynradd Abernant  
2il 
    Elain Haf Owen, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Hanna Medi Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
240:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
242:    Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran/Y.C.) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
243:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Ffynnonddrain  
244:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Sioned Beynon, Aelwyd Hafodwenog  
245:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Ceris a Hannah, Aelwyd Hafodwenog  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    , Adran Y Carw Gwyn  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
3ydd 
    , Adran Y Carw Gwyn  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Clocswyr Bro Trelech  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
266:    Dawns Werin dan 25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Cynwyl Elfed  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Cadi Evans, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Ceris Jones, Adran Clocswyr Cowyn  
3ydd 
    Mared Lloyd, Adran Y Carw Gwyn  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Aled John, Adran Llanarthne  
2il 
    Rhys Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Mared Evans, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Gwenllian Phillips, Adran Clocswyr Cowyn  
270:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Carwyn Jones, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Steffan Rhys Evans, Aelwyd Cynwyl Elfed  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Cynwyl Elfed  
3ydd 
    , Adran Clocswyr Cowyn  
272:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Adran Clocswyr Cowyn  
3ydd 
    , Aelwyd Cynwyl Elfed  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penboyr  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Abernant  
2il 
    Amy Davies, Ysgol Gynradd Llechyfedach  
3ydd 
    Mabli Wyn Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Gorslas  
2il 
    , Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Chelsie Walters, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Lauren Llewelyn, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Iwan Bryer, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Mali Murray, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Osian Rees, Ysgol Gynradd Penygroes  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Megan Bryer, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Tanwen Moon, Ysgol Gynradd Llannon  
3ydd 
    Mari James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Lowri Wyn Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Marged Rhys, Ysgol Gynradd Llanddarog  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penygroes  
287:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Ffynnonddrain  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Elen Fflur Davies, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Ceris Medi James, Aelwyd Hafodwenog  
3ydd 
    Sara Louise James, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
289:    Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran) 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion Rebecca Evans, Ysgol Bro Myrddin  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Daniel Howells, Ysgol Gynradd Llys Hywel  
2il 
    Cameron Clark, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Robyn Weldon, Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
2il 
    Megan Dyson, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Sophie Hayes, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    Sali Thomas, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Georgia Hall, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
354:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
356:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siwan Fflur Dafydd, Ysgol Bro Myrddin  
363:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gareth Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Dafydd Hywel Evans, Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    Steffan James, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
364:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Gareth Davies, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
2il 
    Sioned Bessent, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
369:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Parc Waundew  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013