Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Megan Freeman, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Nathan Howe, Ysgol Gynradd Croesgoch  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
2il 
    Isobel Owen, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
3ydd 
    Fflur James, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Sion Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Joanna Shand, Adran Croesgoch  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Sion ac Aled, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Rachael a Cerys, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
3ydd 
    Ffion ac Ella, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
169:    Parti Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Carn Ifan  
2il 
    , Adran Maenclochog  
3ydd 
    , Adran Croesgoch  
170:    Côr Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Carn Ifan  
171:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    , Ysgol Gynradd Casblaidd  
3ydd 
    , Ysgol Llanychllwydog  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
173:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli  
3ydd 
    , Ysgol Bro Dewi  
174:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
175:    Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Y Glannau  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Ceindeg Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Tomos Salmon, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
2il 
    Rhydian Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    James Hope, Ysgol Gyfun Y Preseli  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Esyllt a Sara, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Ceindeg a Martha, Ysgol Gyfun Y Preseli  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych  
2il 
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Blythe Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Llyr Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion a Marged, Ysgol Gyfun Y Preseli  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Arwel Evans, Aelod Unigol Cylch Y Frenni  
2il 
    Lucy Joanne Morris, Coleg Sir Benfro  
184:    Parti Deusain Bl 9 ac iau (Adran) 
1af 
    , Aelwyd Crymych  
186:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
187:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
188:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
189:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
190:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
191:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
192:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Marged, Ffion, Mari ac Esyllt, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Guto, Gwyndaf, Ilan a Gethin, Ysgol Gyfun Y Preseli  
193:    Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Arberth (Celfyddydau Span)  
194:    Côr Merched S.S.A.14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Crymych  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
2il 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Mali Nickson, Ysgol Gynradd Y Frenni  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Ann Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Ffion Evans, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Rhydian Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
2il 
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych  
3ydd 
    Nichola Clark, Ysgol Gyfun Y Preseli  
202:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ella Townsend, Ysgol Gatholig Mary Immaculate  
2il 
    Alice Evans, Ysgol Gatholig Mary Immaculate  
3ydd 
    Niamh Taylor, Ysgol Iau Aberdaugleddau  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Charlie Richards, Ysgol Gynradd Cilgerran  
2il 
    Rakshith Vijayanarasimhan, Ysgol Iau Prendergast  
3ydd 
    Mirain Iwerydd James, Ysgol Gynradd Y Frenni  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Sabrina Morgan, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Teilo  
2il 
    Rhianna Wade, Ysgol Iau Prendergast  
3ydd 
    Caitlin Howe, Ysgol Gynradd Croesgoch  
206:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Geraint James, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Teilo  
2il 
    Rachael Morgan, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
3ydd 
    Alys Owens, Ysgol Gynradd Gelli Aur  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Casblaidd  
2il 
    Vaugan Batty, Ysgol Gynradd Casmael  
3ydd 
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog  
208:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Dewi  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
209:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Rhianna, Rakshith, Bethan a Catriona, Ysgol Iau Prendergast  
2il 
    Vaughan, Seren, Branwen ac Elin, Ysgol Gynradd Casmael  
3ydd 
    Ella, Georgina ac Alice, Ysgol Gatholig Mary Immaculate  
210:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
2il 
    , Ysgol Gynradd Croesgoch  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Ger y Llan  
211:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
213:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Talfan Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Amy Taylor, Ysgol Uwchradd Greenhill  
3ydd 
    Thomas Carew, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
214:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Simone Terry, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Sara Hazzelby, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Nia Lewis, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Sara Hazzelby, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Simone Terry, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
3ydd 
    Jess Gibby, Ysgol Gyfun Penfro  
216:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Benjamin Richards, Ysgol Uwchradd Tasker Milward  
2il 
    Rhys-Meredith Barratt, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
3ydd 
    Jonathan Wild, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
217:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Ffion McEvoy, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
2il 
    Gabreil Emile, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
3ydd 
    Carwyn Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
218:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
2il 
    Eleanor, Jessica, Autumn a Leonie, Ysgol Gyfun Penfro  
3ydd 
    Chloe, Elizabeth ac Olivia, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
219:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dominic Ciccotti, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Alex Lucas, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
3ydd 
    Daniel Jones, Ysgol Uwchradd Tasker Milward  
220:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Oliver Irving, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Sarah Baggs, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Ffion Haf Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
221:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    James Bartlett, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Dominic Ciccotti, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Iestyn Griffiths, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
222:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Kiran Dearing, Ysgol Uwchradd Tasker Milward  
2il 
    Nicolas Macdonald, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
3ydd 
    Ben Lawrence, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
223:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siriol Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
224:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Dominic Ciccotti a Blythe Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Siriol a Talfan Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Ceri Ann Absalom a Rachel Jenkins, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
225:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Kathleen Harries, Aelwyd Arberth (Celfyddydau Span)  
226:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Y Sacsaffonics, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Grwp Alice, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
3ydd 
    Grwp Iestyn, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
227:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Greenhill  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
237:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Liberty Carlisle, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Rachael Morgan, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
240:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
241:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) (Unsain) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Tavernspite  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
242:    Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran/Y.C.) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
244:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli  
245:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Ffion a Nia, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Esyllt a Sara, Ysgol Gyfun Y Preseli  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych  
2il 
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
247:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Ffion a Marged, Ysgol Gyfun Y Preseli  
250:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Brynconin  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Brynconin  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Grwp Thomas, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    Grwp Lloyd, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Brynconin  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Aelwyd Llwynhelyg  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
272:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Brynconin  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ela Llewellyn, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Shannon Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Abbey Williams, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Clydau  
3ydd 
    , Ysgol St Florence  
279:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Hannah Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Jasmine Meaney, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Braint Llewellyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Greenhill  
281:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Daniel Rolls, Coleg Sir Benfro  
2il 
    Sophie Morgan, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Naomi Allsworth, Ysgol Gyfun Y Preseli  
282:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Grace Fearon, Ysgol Gynradd Casmael  
3ydd 
    Tia Hughes, Ysgol Babanod Dinbych y Pysgod  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
2il 
    Sara O'Connor, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Evan Watts, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Cerys Davies, Ysgol Llanychllwydog  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Casmael  
287:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Maenclochog  
2il 
    , Adran Carn Ifan  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Nia Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Ffion Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli  
289:    Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran) 
1af 
    , Aelwyd Crymych  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
291:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Fflur Harries, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sara Watkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Eurgain Wyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
293:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Rhiannon Llewelyn, Aelwyd Crymych  
2il 
    Sion Jenkins, Aelwyd Crymych  
294:    Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd) 
1af 
    , Aelwyd Crymych  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Corey Henwood, Ysgol Gynradd Arberth  
2il 
    Carwyn Evans, Ysgol Gynradd Croesgoch  
3ydd 
    Ruby Toom, Ysgol Gynradd Saundersfoot  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Kate Shand, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Isobell Clarke, Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    Lola Evans, Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Molly Davies, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Billy Howell, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Ffion Leyshon, Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    , Ysgol Iau Dinbych y Pysgod  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Arberth  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Eve Humphreys, Ysgol Gyfun Penfro  
2il 
    Benjamin Richards, Ysgol Uwchradd Tasker Milward  
3ydd 
    Georgia Davies, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    , Ysgol Gyfun Penfro  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Greenhill  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Mari Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Joe Davies, Ysgol Gyfun Penfro  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Mirain, Shannon, Wil a Rhys, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Brynconin  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Casmael  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ceindeg, Mared, Beca a Gwern, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sara, Heledd, Carys ac Adam, Ysgol Gyfun Y Preseli  
354:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared a Teleri, Ysgol Gyfun Y Preseli  
356:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
358:    Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
360:    Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed 
1af 
    Naomi a Guto, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Gwyndaf Lewis, Ysgol Gyfun Y Preseli  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Fflur Harries, Ysgol Gyfun Y Preseli  
363:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Nichola Clark, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Catrin Raymond, Ysgol Gyfun Y Preseli  
369:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Croesgoch  
3ydd 
    , Ysgol Iau Dinbych y Pysgod  
370:    Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013