Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Morgan Miles Jones, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
2il 
    Carys Corden, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Caitlyn Sykes, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Elen James, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Daniel Lee, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
3ydd 
    Cerys Williams, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Cerys Lee, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
2il 
    Ellie Reynolds, Ysgol Gymraeg Casnewydd  
3ydd 
    Delun Thomas, Ysgol Gymraeg Y Castell  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellie Johns a Delun Thomas, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Daniel Lee a Cerys Lee, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
3ydd 
    Manon Lewis a Hana Taylor, Ysgol Gymraeg Y Castell  
169:    Parti Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Y Lawnt  
170:    Côr Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Y Lawnt  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Sannan  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Trelyn  
3ydd 
    Parti Cerys, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
173:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin  
174:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
175:    Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Celyn Hughes, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Amy Taylor, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Heledd Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Morgan James, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Heledd a Lizzie, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Celyn a Holly, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rebecca Davies, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lucy ac Emma, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
186:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Cwm Rhymni, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
187:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Cwm Rhymni, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
188:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cwm Rhymni, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
189:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
192:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Grwp Merched, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Grwp Bechgyn, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerys Lee, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
2il 
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Carys Lloyd, Ysgol Y Lawnt  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Bethan Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    Mererid Jones, Ysgol Haberdashers i Ferched  
3ydd 
    Vienna Robinson, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lloyd Lewis, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ioan Higgins, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
2il 
    William Summors, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Gethin Hyams-Watkins, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Serenni Morgan, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
2il 
    Rose Graham, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Jasper Bell, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Reuben Kala-Palmer, Ysgol Gymraeg Caerffili  
2il 
    Megan Roberts, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Seren Howells, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Megan Tyler, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
2il 
    Rose Graham, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
209:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin  
213:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Aled Diplock, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
214:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Mererid Jones, Ysgol Haberdashers i Ferched  
2il 
    John Liddington, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
3ydd 
    Connie Francis, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Heledd Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Aisha Kala-Palmer, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
3ydd 
    Mererid Jones, Ysgol Haberdashers i Ferched  
217:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Aisha Kala-Palmer, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Anwen Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
218:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Connie, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Grwp y 3 A, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
222:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
225:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Chloe-Angharad Bradshaw, Tu allan i Gymru  
237:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Morgan Miles Jones, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Megan Davies, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Cwm Derwen  
3ydd 
    , Ysgol Babanod Gaer  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Anwen Mai Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Michael Brown, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Sannan  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd  
274:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ella Quinton, Ysgol Y Lawnt  
2il 
    Catryn Court, Ysgol Gymraeg Bro Allta  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta  
2il 
    , Ysgol Y Lawnt  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Morgan Miles Jones, Ysgol Gymraeg Y Ffin  
2il 
    Carys Corden, Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    Harriet Wright-Nicholas, Ysgol Gymraeg Y Castell  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Wiliam Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Catrin Non Hodder, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Grace Edwards, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell  
2il 
    Ioan Higgins, Ysgol Gymraeg Y Fenni  
3ydd 
    Cerys Lee, Ysgol Gymraeg Cwmbran  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Sannan  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Y Castell  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Y Fenni  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Heledd Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Mererid Jones, Ysgol Haberdashers i Ferched  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Charlie Williams, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
2il 
    Kezia Haile, Ysgol Babanod Gaer  
3ydd 
    Benjamin Vaughan, Ysgol Babanod Gaer  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Millie Gerrish, Ysgol Gynradd Deri  
2il 
    Chloe Davies, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Ffion Pugh, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
2il 
    Kira Morgan, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Deri  
2il 
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Georgia Chard, Ysgol Gyfun Heol Ddu  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Alys Jones, Ysgol Uwchradd Gatholig Sain Alban  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran  
2il 
    , Ysgol Y Lawnt  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penalltau  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Panteg  
2il 
    , Adran Y Lawnt  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Caerffili  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
2il 
    Grwp Celyn, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
3ydd 
    Grwp Ella, Ysgol Gyfun Gwynllyw  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw  
2il 
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  
369:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013