Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Heledd Fflur Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Awel-Haf Desouza, Ysgol Gynradd Pum Heol  
3ydd 
    Charlotte Thomas, Ysgol Gynradd Llandybie  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Cerys Tomasson James, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Gwenno Lili Davies, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Betsan Campbell, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Jack Williams, Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    Fflur Wyn Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Lia Jones, Ysgol Gynradd Llandybie  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Iwan a Lily, Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    Mirain a Ffion, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Nia a Sara, Ysgol Gynradd Parcyrhun  
169:    Parti Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
170:    Côr Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
171:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanedi  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cwrt Henri  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Iau Llangennech  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
173:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ffairfach  
2il 
    , Ysgol Gynradd Pum Heol  
174:    Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150) 
1af 
    , Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
175:    Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Georgia Mills, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    Manon Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Isobel Grayson, Ysgol Gyfun Y Strade  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Thomas Bytheway, Ysgol Gyfun Y Strade  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Megan a Non, Ysgol Gyfun Tre-gib  
2il 
    Carys a Gwenno, Ysgol Gyfun Y Strade  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Carys Haf Evans, Ysgol Gyfun Pantycelyn  
2il 
    Megan Thomas, Ysgol Gyfun Y Strade  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Luke James, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Benjamin Hamer, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Luke a Carys, Aelwyd Llyn y Fan  
2il 
    Megan a Lydia, Ysgol Gyfun Y Strade  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Rhys Jones, Aelwyd Llyn y Fan  
186:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
187:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
188:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
189:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    , Coleg Llanymddyfri  
190:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Coleg Llanymddyfri  
191:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Coleg Llanymddyfri  
192:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    , Coleg Llanymddyfri  
194:    Côr Merched S.S.A.14-25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
196:    Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40) 
1af 
    , Aelwyd Llyn y Fan  
198:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Lois Campbell, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Alessandro De Filippo, Ysgol Gynradd Maesllyn  
3ydd 
    Steffan Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
199:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Georgia Mills, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    Elen Ephraim-Harries, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Carys Havard, Ysgol Gyfun Y Strade  
202:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
203:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Jac George, Ysgol Gynradd Talyllychau  
2il 
    Oliver Parkin, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
3ydd 
    Elenna Smith, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
204:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Padraig Lawlor, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Alice Edwards, Coleg Llanymddyfri  
205:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Beca Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Iestyn Evans, Ysgol Gynradd Trimsaran  
3ydd 
    Mabon Samuel, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
206:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Millie Savage, Ysgol Gynradd Llandybie  
2il 
    Iestyn Allen, Ysgol Gynradd Llangadog  
207:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Lydia Drinkall, Coleg Llanymddyfri  
208:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maesllyn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cwrt Henri  
209:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llangadog  
2il 
    , Adran Penrhyd  
210:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llandybie  
2il 
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
211:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maesllyn  
213:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Lydia Fflur Williams, Ysgol Gyfun Y Strade  
214:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Kane Howard, Aelwyd Penrhyd  
215:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Julia Davies, Ysgol Gyfun Tre-gib  
216:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Mai Rees, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    Rhodri Thomas, Ysgol Gyfun Y Strade  
219:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Soons, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    Carwyn Thomas, Coleg Llanymddyfri  
3ydd 
    Lydia Naomi Treharne, Ysgol Gyfun Y Strade  
221:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lydia Naomi Treharne, Ysgol Gyfun Y Strade  
222:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
224:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Rachel a Catrin, Aelwyd Llyn y Fan  
227:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
237:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Heledd Fflur Richardson, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
238:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Elain Haf Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Fflur Wyn Davies, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    Daisy Owens, Ysgol Gynradd Trimsaran  
240:    Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.) 
1af 
    , Ysgol Y Bedol  
260:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Adran Penrhyd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Brynsierfel  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
262:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
263:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Penrhyd  
264:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
265:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
266:    Dawns Werin dan 25 oed (Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
267:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Hannah Dole, Aelwyd Penrhyd  
268:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Harri Jones, Aelwyd Penrhyd  
269:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Sara Mai Davies, Aelwyd Penrhyd  
271:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
272:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Penrhyd  
273:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Ffwrnes  
277:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Cayli Herbert, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Ffion Haf Evans, Ysgol Gynradd Y Bigyn  
278:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    , Ysgol Y Felin  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
280:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
283:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Gruffydd Rimmington Leigh, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
2il 
    Harvey Bryan, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn  
3ydd 
    Elen Williams, Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
284:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Dafydd Jones, Ysgol Gymraeg Gwenllian  
2il 
    Betsan Campbell, Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
3ydd 
    Sara Elen Jones, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
285:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Osian Richards, Ysgol Gynradd Llangadog  
2il 
    Finn O'Neil, Ysgol Gymraeg Rhydaman  
3ydd 
    Beca Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
286:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Trimsaran  
287:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
288:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Hanna Thomas, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Owain Rowlands, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Sian James, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
290:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
292:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
295:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Priyaan Shanmughanathan, Ysgol Gynradd Parcyrhun  
2il 
    Kian Rees, Ysgol Y Felin  
296:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Iona Melrose, Ysgol Iau Llangennech  
2il 
    Elisha Taylor, Ysgol Bro Banw  
3ydd 
    Zoe Stuart-Grumbar, Ysgol Gynradd Ffairfach  
297:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Lucy Powell, Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    Abygail Stamp, Ysgol Gynradd Parcyrhun  
3ydd 
    Rhys Price, Ysgol Gynradd Rhys Prichard  
298:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penbre  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanedi  
3ydd 
    , Coleg Llanymddyfri  
299:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Meya John, Coleg Llanymddyfri  
2il 
    Alex Speed, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
3ydd 
    Amber Thomas, Ysgol Gyfun Coedcae  
300:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    , Coleg Llanymddyfri  
301:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Callum Bruce Phillips, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
302:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Teilo Sant  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Ffwrnes  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Adran Penrhyd  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
2il 
    , Ysgol Gyfun Y Strade  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Tre-gib  
361:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Roberts, Ysgol Gyfun Tre-gib  
363:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Osian Bowen, Ysgol Gyfun Y Strade  
2il 
    Luke James, Ysgol Gyfun Tre-gib  
3ydd 
    Beth Blackford Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  
364:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Rhian Davies, Aelwyd Llyn y Fan   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013