Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Môn 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cari Wyn, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Mabli Swyn Grieves-Owen, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Billy Thomas, Ysgol Gynradd Rhosneigr  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Cerys Hopkins, Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    Owen Roberts, Ysgol Gynradd Bodffordd  
3ydd 
    Ela Rawling-Heywood, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Lauren Marie Jones, Ysgol Y Graig  
2il 
    Joseph Parry, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Lily Jacques, Ysgol Y Graig  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwenno Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Holly Davies, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Georgia Garlick, Ysgol Uwchradd Bodedern  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Rhodri Richards, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Abby Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Jac Davies, Ysgol Uwchradd Bodedern  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Llinos, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Grwp Harry, Ysgol Gynradd Amlwch  
3ydd 
    Grwp Mabli, Ysgol Y Graig  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Lydia, Ysgol Gynradd Cemaes  
2il 
    Grwp Kayna, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Shay ac Anna, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Caio, Ysgol Gynradd Y Talwrn  
2il 
    Grwp Lia, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Grwp Mia, Adran Dwyran  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
1af 
    Grwp Annie, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp) 
1af 
    Grwp Lowri, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rhys Meiriog Williams, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Darcey Parker-Turner, Ysgol Gynradd Llangaffo  
3ydd 
    Erwan Herouet, Ysgol Gynradd Brynsiencyn  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Hannah Kelly, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Chloe Thomas, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Cai Ewing, Ysgol Gynradd Bodffordd  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Cadi Maple, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Carwyn Hughes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Arwyn Foulkes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Elliw, Adran Henblas  
2il 
    Grwp Tomos, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Grwp Harry, Ysgol Gynradd Rhoscolyn  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Kyle, Ysgol Gynradd Brynsiencyn  
2il 
    Grwp Elenid, Adran Henblas  
3ydd 
    Llyr a Cail, Ysgol Gynradd Bodffordd  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Caitlyn a Cara, Ysgol Gynradd Brynsiencyn  
2il 
    Harvey ac Ifan, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Ellie ac Eve, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Freya Moran, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Guto Tegid, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Iestyn Llwyd Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llyr Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Joseph Pollard, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Dylan Winter, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Cail Humphreys Jones, Ysgol Gynradd Bodffordd  
24:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Llyr, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Grwp Sian, Adran Henblas  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Mari, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Grwp Gethin, Adran Henblas  
3ydd 
    Grwp Arthur, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Sian, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Grwp Huw, Adran Henblas  
29:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Haf Ellis, Ysgol Gymuned Y Fali  
34:    Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Emily Davies, Ysgol Y Bont  
35:    Gwaith 3D Bl.6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Taylor Page, Ysgol Y Bont  
2il 
    Emily Davies, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Anna Pollard, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
36:    Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grwp 
1af 
    Taylor a Ffion, Ysgol Y Bont  
37:    Gwaith 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grwp 
1af 
    Emily a Ffion, Ysgol Y Bont  
42:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp 
1af 
    Grwp James, Ysgol Uwchradd Bodedern  
48:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) 
1af 
    Amy Watkins, Ysgol Y Bont  
2il 
    Sid Page, Ysgol Y Bont  
49:    Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) 
1af 
    Lucy Stevens, Ysgol Y Bont  
2il 
    Amy Watkinson, Ysgol Y Bont  
50:    Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) 
1af 
    Sid Page, Ysgol Y Bont  
52:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grwp 
1af 
    Ryan a Jonathan, Ysgol Y Bont  
53:    Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D) 
1af 
    Nicola O Leary, Ysgol Y Bont  
2il 
    Pedr Butler, Ysgol Y Bont  
54:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) 
1af 
    Nathan McGee, Ysgol Y Bont  
2il 
    Evelyn Davidson, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Jamie Vowels, Ysgol Y Bont  
55:    Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) 
1af 
    Ethan McDonald, Ysgol Y Bont  
2il 
    Jamie Vowels, Ysgol Y Bont  
3ydd 
    Nicola O Leary, Ysgol Y Bont  
56:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grwp 
1af 
    Nicola a Pedr, Ysgol Y Bont  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ieuan Jones, Ysgol Gymuned Llanfechell  
2il 
    Indiana Wilkinson, Ysgol Gymuned Llanfechell  
3ydd 
    Elin Thomas, Ysgol Gymuned Llanfechell  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Cian Glyn Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Ben Hughes, Ysgol Gymuned Llanfechell  
3ydd 
    Harri Would, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Declan Colley, Ysgol Gynradd Rhosneigr  
2il 
    Louisa Wiltshire, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Callum Thomas, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
61:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwen Hughes, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Maisie Edwards, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Kes Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llio Cedwyn Jones, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn  
2il 
    Jermaine Westmore, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Ceris Jones, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Joshua Higgot, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn  
2il 
    Abbie Williams, Ysgol Gynradd Caergeiliog  
3ydd 
    Harri Williams, Ysgol Gynradd Llaingoch  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Vernon, Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    Sophie Edwards, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Saffron Griffiths, Ysgol Gymraeg Morswyn  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Robert Couchman, Ysgol Gynradd Llandegfan  
2il 
    Deian Rhys Parry, Ysgol Gynradd Bodffordd  
3ydd 
    Adam Lee, Ysgol Gynradd Llandegfan  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Llyr Dafydd Evans, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Aneurin Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Cian Glyn Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
3ydd 
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Llangaffo  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Jenny Nutbourne, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elan Mai Owen, Ysgol Y Graig  
2il 
    Mabli Swyn Grieves-Owen, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Wasik Wiktoria, Ysgol Y Graig  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Zach Dohety, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Ellie Burgess, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Awel Mon Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Mary Doyle, Ysgol Gynradd Caergeiliog  
78:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Gethin, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Cerys, Ysgol Gynradd Brynsiencyn  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Dylan Winter, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Llyr Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Mari Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Alys Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Arthur Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Tesni-Lois Madoc, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Rob Harman, Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    Elisha Goswell, Ysgol Gymuned Y Fali  
3ydd 
    Lexi Owen, Ysgol Gymuned Y Fali  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 
1af 
    Cain Bulkeley-Price, Ysgol Gyfun Llangefni  
88:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Gwenllian Evans, Ysgol Gymuned Llanfechell  
3ydd 
    Shona Edwards, Ysgol Gymuned Y Fali  
89:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Abby, Ysgol Gynradd Cemaes  
2il 
    Grwp Sioned, Ysgol Gymuned Llanfechell  
90:    Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Cian Glyn Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Mari Ann Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Keryn Haf Jones, Adran Henblas  
91:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Rebekah, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    Grwp Cadi, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
92:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Molly Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Stacey Louise Bryant, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Kurtis Hodson, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
93:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Ellie, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Grwp Non, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
3ydd 
    Grwp Lucy, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
96:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
97:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Cian Glyn Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
98:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Elisha Goswell, Ysgol Gymuned Y Fali  
2il 
    Lexi Owen, Ysgol Gymuned Y Fali  
99:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ceri Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern  
101:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rhys Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
2il 
    Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Cian Glyn Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
2il 
    Lea Edwards, Ysgol Gynradd Llandegfan  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Lauren Hinchliffe, Ysgol Gynradd Llandegfan  
104:    Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ceri Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Tesni-Lois Madoc, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Alisa Trowell, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Elin Humphreys, Ysgol Gymraeg Morswyn  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Austin Murphy, Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    Cai Miller, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Lauren Marie Jones, Ysgol Y Graig  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Bethan Owen, Ysgol Gynradd Brynsiencyn  
2il 
    Rhys Meiriog Williams, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
117:    Print Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Daniel Mowbray, Ysgol Gymuned Y Fali  
2il 
    Glwys Morus Williams, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Elan Mai Owen, Ysgol Y Graig  
118:    Print Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Lucy Owen, Ysgol Gymuned Y Fali  
2il 
    Ellis Jones, Ysgol Gymuned Y Fali  
3ydd 
    Carwyn Turner, Adran Henblas  
119:    Print Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Arwyn Foulkes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Deian Rhys Parry, Ysgol Gynradd Bodffordd  
3ydd 
    Aneurin Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
120:    Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
2il 
    Robert Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lexie Goswell, Ysgol Gymuned Y Fali  
2il 
    Daniel Mowbray, Ysgol Gymuned Y Fali  
3ydd 
    Shannon Jones, Ysgol Gymuned Y Fali  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Carwyn Turner, Adran Henblas  
2il 
    Hari Jones, Ysgol Gymuned Y Fali  
3ydd 
    Catrin Robinson, Ysgol Gynradd Pencarnisiog  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Alaw M Gilford, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Lewis Jones, Ysgol Gynradd Llandegfan  
3ydd 
    Deian Rhys Parry, Ysgol Gynradd Bodffordd  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Llyr Dafydd Evans, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Cain Bulkeley-Price, Ysgol Gyfun Llangefni  
3ydd 
    Robat Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
126:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Tesni-Lois Madoc, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Carwyn Turner, Adran Henblas  
3ydd 
    Owain Sion, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
127:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Arwyn Foulkes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Rhys Eckley, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
128:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
2il 
    Cain Bulkeley-Price, Ysgol Gyfun Llangefni  
129:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Huw Edwards, Ysgol Gynradd Caergeiliog  
3ydd 
    Tomos Elis Evans Jones, Ysgol Gynradd Bodffordd  
130:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Daniel Evans, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Bedwyr Matthews-Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Alys Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
131:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Deian Rhys Parry, Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    Cadi Maple, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Osian Milner, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
132:    Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Ifan Pritchard, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Freya Moran, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
3ydd 
    Robat Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
133:    Ffilm neu animeiddiad - Cynradd 
1af 
    , Ysgol Gymuned Y Fali  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwenllian Evans, Ysgol Gymuned Llanfechell  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Vernon, Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    Cari Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bodffordd  
3ydd 
    Leah Woodhead, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Vernon, Ysgol Gynradd Bodffordd  
2il 
    Elin Pierce, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Erin Williams, Ysgol Gynradd Bodffordd  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
140:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Brooke South Worth, Ysgol Gynradd Llangaffo  
2il 
    Lois Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
3ydd 
    Scott McArthur, Ysgol Gynradd Y Tywyn  
141:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Tesni-Lois Madoc, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp 
1af 
    Grwp Oliver, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Grwp Carwyn, Adran Henblas  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp 
1af 
    Tesni ac Alys, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    Cadi a Lowri, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp 
1af 
    Noa a Kurtis, Ysgol Gynradd Cylch y Garn  
2il 
    Mia a Louisa, Ysgol Gymraeg Morswyn  
3ydd 
    Grwp Gwenllian, Ysgol Gynradd Amlwch  
153:    Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 
1af 
    Aled Sion Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Eldeg Grug Lewis, Ysgol Gyfun Llangefni  
3ydd 
    Manon Wyn Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013