Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Meirionnydd 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sioned Haf Roberts, Adran Ganllwyd  
2il 
    Megan Linsey Wright, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Seren Jones, Adran Llanuwchllyn  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Tomos Illtyd Parry, Adran Ganllwyd  
2il 
    Anna Celyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Leila Hiatt, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Ifan Llyr Howells Baines, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Chloe Crowley, Ysgol Gynradd Bryncrug  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Mared Fflur Roberts, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Heledd Ellis, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Hedd Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Sioned Haf Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Nedw, Lowri a Caili, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Bradli, Efa, Owain a Gwion, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Morgan, Sioned a Tomos , Adran Ganllwyd  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Mya, Jude, Iona-May Mali ac Erin, Ysgol Gynradd Llanbedr  
2il 
    Kelly, Swyn ac Erin, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Tesni a Ceris, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    George, Skye a Morgan, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
2il 
    Seimon, Leusa a Swyn, Adran Dinas Mawddwy  
3ydd 
    Alys ac Abigail, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
2il 
    Elain a Timothy, Adran Dinas Mawddwy  
3ydd 
    Gwenno a Bedwyr, Adran Dinas Mawddwy  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Huw Ifan, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Math Jones-Churm, Ysgol Gynradd Manod  
3ydd 
    Celyn Williams, Ysgol Gynradd Tanygrisiau  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Ned Pugh, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
2il 
    Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Mari Ifan, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Bedwyr Davies, Ysgol Gynradd Bryncrug  
3ydd 
    Euros Evans, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Abner, Gethin a Jamie, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Elan, Nel a Sioned, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Einir, Jac a Lois, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Seren, Cadi, Ellie, Mared, Beca ac Elan, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Gruffudd, Gerwyn a Wil, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Cadi,Teleri ac Angharad, Ysgol Gynradd Manod  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Ifan, Deio ac Ynyr, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Bedwyr ac Isaac, Ysgol Gynradd Dolgellau  
3ydd 
    Gruff, Osian ac Owain, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
18:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 
1af 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Erin Freeman, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Ffion Freeman, Ysgol Gynradd Penybryn  
3ydd 
    Nest Wynne-Pugh, Ysgol Gynradd Penybryn  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Abigail Smith, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Amy Davies, Ysgol Gynradd Penybryn  
3ydd 
    Samantha Price, Ysgol Gynradd Penybryn  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Willow, Abigail a Millie, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Amber, Caitlin ac Amy, Ysgol Gynradd Penybryn  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C) 
1af 
    Max Kenrick Williams, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Dylan Jacobs, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
29:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Max Kenrick Williams, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Einion Griffiths, Adran Dinas Mawddwy  
30:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Einion Griffiths, Adran Dinas Mawddwy  
2il 
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
33:    Gwaith Lluniadu 2DBl.6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Amber Moon, Ysgol Gynradd Dolgellau  
35:    Gwaith 3D Bl.6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Amber Moon, Ysgol Gynradd Dolgellau  
38:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A © 
1af 
    Conner Jones, Uned Ty Meirion  
2il 
    Harry Rendell, Uned Ty Meirion  
39:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) 
1af 
    Conner Jones, Uned Ty Meirion  
40:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A © 
1af 
    Harry Rendell, Uned Ty Meirion  
41:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grwp 
1af 
    Conner a Harry, Uned Ty Meirion  
42:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp 
1af 
    Conner a Harry, Uned Ty Meirion  
44:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) 
1af 
    Nerys Jones, Uned Ty Meirion  
53:    Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D) 
1af 
    John Bugby, Uned Ty Meirion  
2il 
    Rachel Pote, Uned Ty Meirion  
3ydd 
    Alun Hughes, Uned Ty Meirion  
54:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) 
1af 
    Elin Angharad Williams, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
2il 
    Osian Williams, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
3ydd 
    Alex Danks-Kemish, Uned Ty Meirion  
55:    Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) 
1af 
    John Bugby, Uned Ty Meirion  
2il 
    Alex Danks-Kemish, Uned Ty Meirion  
3ydd 
    Rachel Pote, Uned Ty Meirion  
56:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grwp 
1af 
    John, Llinos, Alun, Rachel ac Alex, Uned Ty Meirion  
57:    Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grwp 
1af 
    John, Alun, Llinos, Rachel ac Alex, Uned Ty Meirion  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwydion Anwyl Roberts, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Oliver Waldcock, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3ydd 
    Evie Cruickshank, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Chloe Kennedy-McGregor, Ysgol Gynradd Y Garreg  
2il 
    Moli Williams, Ysgol Gynradd Y Garreg  
3ydd 
    Dillon Emyr Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Efa Stockwell, Ysgol Gynradd Y Garreg  
2il 
    Chelsea Little, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Megan Griffiths, Adran Y Friog  
61:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Owain Cunnington, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Lowri Roberts, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Chloe Evans, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
62:    Argraffu Bl. 9 
1af 
    Llinos Davies, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Gwenno Huws, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Careena Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Beca Baines, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Bethan Griffiths, Adran Dinas Mawddwy  
3ydd 
    Erin Chapman, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Joseph Isacc Akister, Adran Deudraeth  
2il 
    Cian Williams, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Cian Pugh-Jones, Adran Deudraeth  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Dion Lewis James, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
2il 
    Tristian Jones, Ysgol Gynradd Manod  
3ydd 
    Jamie Knight, Adran Deudraeth  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Ifan Llyr Howells Baines, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Oliver Draisey, Ysgol Gynradd Y Traeth  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Roberts, Ysgol Gynradd Manod  
2il 
    Teleri Sion Lewis, Ysgol Gynradd Manod  
3ydd 
    Elain Grisial Hughes, Ysgol Gynradd Dolgellau  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Glesni Lewis, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
3ydd 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Elain Iorweth, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Chloe Williams, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Ifan Feucht, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Sera Grace Trow, Adran Llanuwchllyn  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian, a Deio, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Louisha a Ffion, Adran Deudraeth  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Ifan Davies, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Seren Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Gwydion Anwyl Roberts, Adran Llanuwchllyn  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Tudur Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Connor Roberts, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Penybryn  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Rhys Llewelyn Williams, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    William Payne, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
88:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Martha Grug Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Sioned Haf Roberts, Adran Ganllwyd  
3ydd 
    Beca Baines, Adran Llanuwchllyn  
89:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Casi a Gwenno, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Eli a Dyfan, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
90:    Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Tudur Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Catrin Fflur Edwards, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Marged Elen Jones, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
91:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Leon, Alfie, Kian, Amber, Lexi a Mari, Ysgol Gynradd Llanbedr  
2il 
    Lara ac Ela, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
3ydd 
    Demi, Llio, Mari a Swyn, Adran Deudraeth  
92:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Llio Emlyn Roberts, Adran Rhydymain  
3ydd 
    Gethin Townsend, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
93:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Alaw, Aaliyah, Elin a Leah, Adran Deudraeth  
2il 
    Dion, Tomos a Gethin, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
3ydd 
    Suzie, Elin a Ffion, Adran Deudraeth  
94:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
95:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
96:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Robert Owen Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Saran Mair Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Megan Linsey Wright, Adran Llanuwchllyn  
97:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Elain Grisial Hughes, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Beca Meini Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Mali Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
98:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin Eluned Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Llio Wyn Hughes, Adran Rhydymain  
3ydd 
    Sera Grace Trow, Adran Llanuwchllyn  
100:    3D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Hana Mair Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Megan Morris, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Anna Celyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Polly Young, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
2il 
    Skye Bickell, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3ydd 
    Erin Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ellen Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Llyr Glyn Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Garin Williams, Ysgol Gynradd Dolgellau  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Niovi Layland, Ysgol Gynradd Y Clogau  
3ydd 
    Shauna Angelique Lloyd, Adran Ganllwyd  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Sara Rebecca James, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
2il 
    Alexandra Owens, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3ydd 
    Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Iwan, Charlotte a Nicholas, Ysgol Gynradd Y Clogau  
2il 
    Robert, David, Tirion a Rhianna, Ysgol Gynradd Y Clogau  
3ydd 
    Glesni, Bethan, Cai, Robert a Gruff, Adran Dinas Mawddwy  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Math, Megan, Jac a Mared, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    John, Dylan a Bowen, Ysgol Gynradd Y Clogau  
3ydd 
    Shannon, Niovi a Tanisha, Ysgol Gynradd Y Clogau  
111:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Grace , Adran Corris  
2il 
    Morgan ac Elis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Kiran, Teal, Ezra ac Iwan, Adran Corris  
112:    Gwehyddu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwenno Erin Williams, Adran Dinas Mawddwy  
115:    Ffasiwn Blwyddyn 9 
1af 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Elain Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Cadi Davey, Adran Deudraeth  
117:    Print Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llyr Glyn Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Jamie Banks, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
3ydd 
    Evie Cruickshank, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
118:    Print Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Gruffudd Jones, Adran Deudraeth  
2il 
    Daniel Goodchild, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
3ydd 
    Elain Grisial Hughes, Ysgol Gynradd Dolgellau  
119:    Print Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Max Liggett, Ysgol Gynradd Y Traeth  
2il 
    Steffan Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Alys Griffiths, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
120:    Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Tomi Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Elgan Pugh, Adran Y Parc  
2il 
    Llion Jones, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
3ydd 
    Lucy Bearman, Adran Corris  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Daniel Goodchild, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
2il 
    Enlli Puw, Ysgol Gynradd Bryncrug  
3ydd 
    Gerwyn Dafydd Williams, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian Myfyr Jones, Adran Deudraeth  
2il 
    Tamzin Healy, Adran Y Friog  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Sion Dafydd Lloyd, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
125:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Nedw Rhys Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Abel Gwyn Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Evie Cruickshank, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
126:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Gruffydd Jones, Adran Deudraeth  
2il 
    Hedd Allman, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Cameron Jones, Adran Deudraeth  
127:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian Myfyr Jones, Adran Deudraeth  
2il 
    Lois Enlli Lloyd, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
3ydd 
    Beca Llwyd Jones, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
128:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Tomi Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
3ydd 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
129:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Elgan Pugh, Adran Y Parc  
2il 
    Nedw Rhys Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Tesni Pugh, Adran Brithdir  
130:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Gruffydd Jones, Adran Deudraeth  
2il 
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Elain Grisial Hughes, Ysgol Gynradd Dolgellau  
131:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Skye Bickell, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
2il 
    Alaw Cynfal Parry, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Osian Myfyr Jones, Adran Deudraeth  
132:    Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn  
3ydd 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Oliver Waldcock, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
2il 
    Holly Wyre, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
3ydd 
    Heledd Haf Owen, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Elain Grisial Hughes, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Haf Jones, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
3ydd 
    Isabella Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Mared Rhys Jones, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
2il 
    Efa James, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
3ydd 
    Alexandra Owens, Ysgol Gynradd Aberdyfi  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Awel Haf Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
139:    Gemwaith Bl. 9 
1af 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
142:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Heledd Haf, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Beca Llwyd Jones, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
3ydd 
    Mollie Davis, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
144:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grwp 
1af 
    Steven, Libby, Emily ac Alex, Ysgol Gynradd Y Traeth  
145:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grwp 
1af 
    Oliver a Callum, Ysgol Gynradd Y Traeth  
2il 
    Llio, Lois a Tesni, Adran Rhydymain  
3ydd 
    Llio Wyn, Erin a Sioned, Adran Rhydymain  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp 
1af 
    Huw, Jac, Cerys ac Ieuan, Adran Rhydymain  
2il 
    Carwyn a Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp 
1af 
    Ifan, Caio a Leon, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Steffan,Tristian a Jordan, Ysgol Gynradd Manod  
3ydd 
    Machaela a Letisha, Ysgol Gynradd Bro Tegid   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013