Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Conwy 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elen Megan Roberts West, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Rhiannon Hughes, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Brianne Celyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Aled Williams, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Kitty McCann, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Alun Sion Owen, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Shireen Ahari, Ysgol Gynradd Nant y Coed  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Anest Mirain Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Natasha Craven, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Lleucu Cernyw Howatson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Alys Maya Bratch, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Megan Roberts , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Lowri Elen Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Charlotte a Ffion, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Isabelle, Elin, Ollie a Poppy, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Elinor a Libby, Ysgol Babanod Llanfairfechan  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Owain, Cerys, Holly ac Arthur, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
2il 
    Grwp Bro Aled, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Mckenzie, Callum, Isobel & Ella, Ysgol Gynradd Craig y Don  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Gwenno, Elias ac Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Celyn, Mathew, Owain ac Elis, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Tom a Hari, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
1af 
    Grwp Elenid Alun , Uwch Adran Ysbyty Ifan  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Wil A. Lloyd, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
3ydd 
    Gethin Rhys Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Kyle Kelly, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Ffion Townsend, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Enid Hughes, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Dylan Llyr Sandland, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Beca Williams, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Ianto, Ryan, Meical, Steffan a Mathew, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Joshua, Ben, Leo ac Osian, Ysgol Babanod Llanfairfechan  
3ydd 
    Grwp Lleucu, Ysgol Gynradd Llannefydd  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Theo Halliday, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Grwp Eifion Burgess, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Grwp Morgan Williams, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Bro Aled, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Grwp Ellis Parry, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Grwp Lucy Griffiths, Ysgol Gynradd Craig y Don  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Alys Erin Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Issie Barrie, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Kiera Williams, Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Daisy Parry, Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Llio Davies, Ysgol Gynradd Llannefydd  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Melissa Hall, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
2il 
    Noa Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Kai Cullum, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Eleri Robertson, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
2il 
    Kiera Rodgers, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
3ydd 
    Gethin Ifan Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
24:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Holly, Daisy a Seren, Ysgol Babanod Glan Gele  
2il 
    Mali, Sioned, Dilwyn a Harri, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Jemeima, Rebecca ac Orchard, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Tomos, Owen a Gethin, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
2il 
    Lowri, Elen a Lois, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C) 
1af 
    Rhinallt Ellis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Hari Roberts, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
3ydd 
    Owain Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
29:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Owain Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Dylan Marc Owen, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Adam Bellows, Ysgol Gynradd Penmachno  
30:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Owain Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Dylan Marc Owen, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
31:    Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac iau A.A.(C) Grwp 
1af 
    Owain a Rhinallt, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
32:    Gwaith Creadigol 3D Bl.6 ac iau A. A © Grwp 
1af 
    Owain a Rhinallt, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
34:    Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Beca Cerys George, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Iwan Griffiths, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
35:    Gwaith 3D Bl.6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Iwan Griffiths, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
38:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A © 
1af 
    Millie Rose Todd, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
2il 
    Thomas Kerrigan, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    Liam Roberts, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
39:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) 
1af 
    Catrin Burrows, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
2il 
    Tom Wilkinson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Weisal Ali, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
44:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) 
1af 
    Leah Starmer, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
49:    Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) 
1af 
    Paul Kelly, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
2il 
    Kieran Heath, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
3ydd 
    Liam Stafford, Ysgol Arbennig Y Gogarth  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Joseph Onions, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Dion Roberts, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Harri Lewis, Adran Cerrigydrudion  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Tom Lloyd, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
2il 
    Dewi Endres, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Ynyr Llwyd Roberts, Adran Ysbyty Ifan  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Nanw Grug Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
2il 
    Lois Haf Burton, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Llion Aron Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Scarlett Rose Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Saran Haf Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Gruffydd Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Martha Cernyw Howatson, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Twm Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Lea Morus Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Clwyd Davies, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Kitty McCann, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Dylan Llyr Sandland, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Elizabeth McQueen, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
3ydd 
    Huw Roberts, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Cai Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Elias Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Katie Lyons, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
2il 
    Jack Gardian, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
3ydd 
    Molly Caulfield, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cai Osian Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Joseph Onions, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Mali Fellows, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Logan Clift-Galbraith, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Bryn Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
78:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Edward, Dylan, Osian a Hefin, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys, Abby, Molly a Dominique, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
82:    Mwgwd neu Byped Bl 9 
1af 
    Lily Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llio Davies, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Kellisha-Jo Evans, Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Ela Lloyd Evans, Adran Cerrigydrudion  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Sophie Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
2il 
    Chelsea Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Sean Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Glain Angharad Jones, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
3ydd 
    Rhun Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
88:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Beca Fflur Roberts, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Elen Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Mared Lois Evans, Adran Cerrigydrudion  
89:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Lily a Lili, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Grwp Morgan, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Elen, Erin ac Ela, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
90:    Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Aimee Snape, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Lliwen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Eleri Wynne, Adran Cerrigydrudion  
91:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Carys a Theo, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd  
92:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Samina Rahman, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Michael James Hughes, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Nanw Grug Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
93:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Patrick a Cara, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Ebony a Hannah, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
96:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Awen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Sion Arfon Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
97:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Elan Haf Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Sophie Coirier Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Mili Roberts, Adran Cerrigydrudion  
98:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Ben Roberts, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Nanw Grug Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
99:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Aisha Griffiths, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
101:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cari Llywelyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Elliw Haf Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Sophie Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Begw Williams, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Charlotte Smith, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Elen Brennan, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Ffion Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Isabel Maddox, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cellyn Llew Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Osian Llewelyn Evans, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Elystan Evans, Adran Cerrigydrudion  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Luisha Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Lois Morris, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Mia Davies, Adran Cerrigydrudion  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Cai Patrick Allen Murphy, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Ffion Eleri Davies, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Miriam, Ceri, Alaw, Lili, Erin a Madi, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Lucy a Sophie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Louis, Loui, Hanani, Summer a Libby, Ysgol Babanod Glan Gele  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Torin ac Aron, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Ilan, Aron ac Ifan, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Ceri, Azim, Siwan a Jessica, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
111:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Toby a Gwern, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Tom, Ceran a Llyr, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Maurice, Kyra, Marissa a Bethan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
115:    Ffasiwn Blwyddyn 9 
1af 
    Origan-Lea Monks, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Deian Llwyd Roberts, Adran Ysbyty Ifan  
117:    Print Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Awen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Ollie Wilson, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Sion Arfon Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
118:    Print Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Sion Pyrs Owen, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Eleri Evans Speakman, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Noa Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
119:    Print Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Nanw Grug Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
120:    Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Greta Puw Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ella James, Ysgol Gynradd Pencae  
2il 
    Martha Price, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
3ydd 
    Scarlett Rose Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Sion Pyrs Owen, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Gruff Wyn Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Bobi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Nicole Davies, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
3ydd 
    Rhun Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Greta Puw Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
125:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jamie Oliver, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
2il 
    Awen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Scarlett Rose Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
126:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Benjamin Oliver, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
2il 
    Jacob H Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Owain Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
127:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Nanw Grug Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas  
2il 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Dylan Llyr Sandland, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
128:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Greta Puw Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
129:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Awen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Jamie Oliver, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
3ydd 
    Harri Cernyw Rhys, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
130:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Dafi Sion Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Jacob H Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Noa Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
131:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Bryn Jones, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
132:    Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Greta Puw Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Erin Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Gethin Rhys Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Grug Medi Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Nicole Verches, Ysgol Gynradd Sant Elfod  
2il 
    Dexter Roberts, Ysgol Gynradd Sant Elfod  
3ydd 
    Francescia Boulton, Ysgol Gynradd Sant Elfod  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Ela Rowlands, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Katie Griffiths, Ysgol Gynradd Craig y Don  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ella Kesteven, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
2il 
    Chloe Ellison, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
3ydd 
    Emily Davies, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
139:    Gemwaith Bl. 9 
1af 
    Llio Martha Alun, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
140:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Madi Wyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Ella Davies, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Cari Llywelyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
141:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Sion Pyrs Owen, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Cai Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
142:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Hannah Marie Black, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Agnes Carter, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Elias Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
143:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grwp 
1af 
    Rhys, Robat a Gruff, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Adam, Sabrina, Macy a Daisy, Ysgol Babanod Glan Gele  
3ydd 
    Adam ac Alaw, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
146:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 
1af 
    Heledd Glain Pritchard, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Greta Puw Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp 
1af 
    Adam a Joseph, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Manon a Lucy, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Rhydian a Lleucu, Adran Llannefydd  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp 
1af 
    Ela a Saran, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Elsi a Cai, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Dafydd, Daniel ac Afan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp 
1af 
    Tomos ac Owain, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
2il 
    Lara, Skye, Gwenllian ac Ela, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Ethan a Ross, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
151:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Carys Elen Aujla, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Thomas Lloyd Marsh-Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    David William Wedge, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
162:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    India Hackett, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
3ydd 
    Emma Hughes, Ysgol Uwchradd Aberconwy  
164:    Casglaid o waith gorffenedig CDT 18-25 oed 
1af 
    Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Glynwen Mair Davies, Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy  
257:    Coginio Bl 4-6 
1af 
    Owain Dafydd Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
2il 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Glain Angharad Jones, Ysgol Gynradd Capel Garmon  
258:    Coginio Bl 7-9 
1af 
    Lora Williams , Aelwyd Llansannan  
2il 
    Cet Eirwen Roberts, Aelwyd Llansannan   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013