Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Dinbych 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Micalef, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
2il 
    Phoebe Eggington, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
3ydd 
    Matthew Senior, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Leila Williams, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Olivia Roberts, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
3ydd 
    Mary Williams, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Aisling Wort, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Megan Howatson, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Samuel Bentley, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
3ydd 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Alaw, Aamir, Spencer a Dylan , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Dylan a Bethan , Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Annie, Ella, Matthew, Huw, Owen, Freya a Daniyel, Ysgol Gynradd Henllan  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Joshua a William, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
2il 
    Amelia, Portia ac Ella , Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Enfys, Julia, Caitlin ac Erin , Ysgol Gynradd Y Llys  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Connor, Madelieine, Ceri, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Megan ac Emma , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Gethin a Noah , Ysgol Gynradd Y Llys  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
1af 
    Eve, Zoe a Megan , Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cian Williams, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Maisy Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Ella G. Slingerland, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Richard Henderson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Cian Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Jac Owen Hughes, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Daniel Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Lois Watkins, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
3ydd 
    Amber Cusick, Ysgol Gynradd Carrog  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Leo, George, Charlotte a Molly , Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
2il 
    William, Grufydd, Deian a Harrison, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
3ydd 
    Orla ac Isabel , Ysgol Gynradd Clocaenog  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Eli , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Lily ac Elin , Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Seren a Joe, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Aaron, Elis, Emily, Bethan, Jessica, Johnny a Davi, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
2il 
    Tomos a Daniel , Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Jack, Wesley a Luke , Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Eve Barrett, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
2il 
    Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Swyn Ela Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
18:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 
3ydd 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Tomos Hedd Owen-Ellis, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Jessica Frith, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Jac Frith, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Harry J Thackray, Adran Dinbych  
2il 
    Iestyn Thomason, Adran Dinbych  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan Moores, Adran Dinbych  
2il 
    Lois Pierce, Adran Dinbych  
3ydd 
    Robin Rowlands, Adran Dinbych  
29:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Mabli Mai Davies, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
30:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Garmon Edwards-Jones, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
33:    Gwaith Lluniadu 2DBl.6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Daniyyel Winterburn, Ysgol Gynradd Henllan  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Bethan Morris, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Bronwen Thomason, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Mared Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Leah Jones, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Aaron Nichols, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Amy Lin, Ysgol Gynradd Borthyn  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Daisy Morgan, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy- Safle Llandrillo  
2il 
    C J Castillo, Ysgol Gynradd Trefnant  
3ydd 
    Emma Linder, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy- Safle Llandrillo  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Heledd Edwards, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
2il 
    Ffion Smith, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Bethan Morris, Ysgol Gynradd Clocaenog  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Ynyr Elis-Davies, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Elin Rees, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Samuel Barber, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Borthyn  
2il 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Daniel Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ella White, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Harvey Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Freya Doherty, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
3ydd 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Eve Barrett, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
70:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Kate Eleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
2il 
    Jack Park, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
3ydd 
    Lilly Locke, Ysgol Gynradd Clocaenog  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
3ydd 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lily Hughes, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
2il 
    Haydn Grindley, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Alfie Gabriel, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Roberts, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
2il 
    Matthew Roberts, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Seren DeCourt, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
78:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jenny a Manon , Ysgol Gynradd Gwernant  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Gareth, John ac Osian , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Grwp Ben, Ellie, Molly ac Emily , Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Annie, Ffion a Sara, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Grwp Elin a Sioned , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
81:    Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 
1af 
    Mared Meredydd Hughes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Louise Deary, Ysgol Gynradd Bro Famau  
2il 
    Darragh Evanson, Ysgol Gynradd Bro Famau  
3ydd 
    Jessica Lewis, Ysgol Gynradd Bro Famau  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Niamh Cochran, Ysgol Gynradd Bro Famau  
3ydd 
    Dafydd Emyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Jessica Jenkins, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Chloe Henderson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Sarah Kelly, Ysgol Gynradd Y Llys  
88:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Anna Bullen, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Katie Parton, Ysgol Gynradd Clocaenog  
90:    Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
2il 
    Gareth Pendleton, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Megan Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
91:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Heledd , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
92:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Lois Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Lea Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
95:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Cadi Mars-Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Tesni Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Laura Lloyd-Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
96:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cari Jones, Ysgol Gynradd Bro Famau  
2il 
    Elain Hughes, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
3ydd 
    Beca Haf Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras  
97:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
2il 
    Gwenan Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Charlotte Williams, Ysgol Gynradd Borthyn  
98:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Grace Williams, Ysgol Gynradd Borthyn  
2il 
    Rhian Jones, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
3ydd 
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Borthyn  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Tamzin Lawton, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Gwenan Roberts, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Arbella Fellows, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
2il 
    Harry Gomez, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Katrina Williams, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Glenys Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
2il 
    Heledd Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
3ydd 
    Sali Rees Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Elen Edwards, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Millie Dalton, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Megan Moores, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Heidi Pardoe , Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Grwp Annie Davies , Ysgol Gynradd Henllan  
3ydd 
    Grwp Harry Gomez , Ysgol Gynradd Y Llys  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Heledd Roberts , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Huw a John , Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Grwp Aaron , Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Charlotte Davies, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
3ydd 
    Casey Lyon, Ysgol Gynradd Pendref  
117:    Print Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Meirion Tudno Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Haydn Grindley, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Branwen Medi Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
118:    Print Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Joanne Jones, Ysgol Gynradd Borthyn  
2il 
    Abija Bijou, Ysgol Gynradd Borthyn  
3ydd 
    Ynyr Elis-Davies, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
119:    Print Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Anna Davies, Ysgol Gynradd Pen Barras  
120:    Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Eve Barrett, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
2il 
    Cadi Mars-Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elinor Griffith, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Gruffudd Elis Hughes-Owen, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Math Owens, Ysgol Gynradd Pen Barras  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Joshua Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Harvey Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Anna Lois Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Jack Barry, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
3ydd 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Eve Barrett, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
2il 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
125:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ethan Slater, Ysgol Gynradd Gwernant  
126:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Joshua Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Joshua MacVicer, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy- Safle Llandrillo  
3ydd 
    Joanne Jones, Ysgol Gynradd Borthyn  
127:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Ben Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Sophie Smith, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
3ydd 
    Elen Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
128:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Eve Barrett, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
2il 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
129:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Tomos Hedd Owen-Ellis, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Seren Lloyd-Jones, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Branwen Medi Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
130:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Anna Lois Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Joshua Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Lliwen Grug Williams, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
131:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Ilan Clwyd Evans, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Maia Molloy, Ysgol Gynradd Gwernant  
132:    Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    Celyn Reese, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ella G. Slingerland, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Priya Kerfoot, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Ella-Marie Holmes, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
2il 
    Cet Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
3ydd 
    Beca Roberts, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy- Safle Llandrillo  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Megan Davies, Ysgol Gynradd Henllan  
3ydd 
    Llio Haf Evans, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
141:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Osian Wort, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp 
1af 
    Grwp Elin, Ysgol Gynradd Y Llys  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp 
1af 
    Louis a Tom , Ysgol Gynradd Bryn Collen  
2il 
    Ella a Joel , Ysgol Gynradd Bryn Collen  
3ydd 
    Joshua a Wil, Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy - Safle Maeshyfryd  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp 
1af 
    Gwenno ac Elan , Ysgol Gynradd Pen Barras  
151:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Jenna Leon, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
257:    Coginio Bl 4-6 
1af 
    Millie Dalton, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Maddison Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Maisy Paton, Ysgol Gynradd Bryn Collen   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013