Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Ceredigion 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gruffudd Wyn Jones, Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    Caron Pritchard, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Hannah Edwards, Ysgol Gynradd Llandysul  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Cari Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Guto Ebbsworth, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3ydd 
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Daniel Rees, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Celyn Williams, Ysgol Gynradd Aberporth  
3ydd 
    Owen Schroder, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Mari Mathias, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Delun Leonard, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Glesni THomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Jess Gravell, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Katherine Beacon Jones, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Chloe, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Esyllt, Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    Grwp Elin, Ysgol Gynradd Llanwenog  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Luke, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Grwp Danny, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Grwp Hafwen, Ysgol Gynradd Llanwenog  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Amber, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Grwp Rachel, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Grwp Isabell, Ysgol Gynradd Llanarth  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
1af 
    Grwp Lleucu, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Grwp Ruth, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Grwp Catherine, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr  
2il 
    Jano Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Evie McKay, Ysgol Bro Pedr  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Austin Thomas, Ysgol Bro Pedr  
2il 
    Julia Nagy, Ysgol Bro Pedr  
3ydd 
    Jessica McDonagh, Ysgol Bro Pedr  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Mali James-Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Fede Thomas, Ysgol Gynradd Llanafan  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Y Ddwylan, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
3ydd 
    Grwp Y Ddwylan, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Grwp Sion Cwilt, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp T Llew Jones, Ysgol Gymunedol T.Llew Jones  
3ydd 
    Grwp Llanilar, Ysgol Gynradd Llanilar  
18:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 
1af 
    Rebecca Davies, Ysgol Gyfun Emlyn  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Bryn Newman, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Mabon Harvey, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Ronan Willia, Ysgol Gynradd Trefilan  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Chloe Betts Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Neide Willis, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Eira Harrey, Ysgol Gynradd Trefilan  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Betts Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Joel Evans, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Trefilan  
22:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Angharad James, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Ruth Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Sadie Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
24:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Heini, Ysgol Gynradd Llanarth  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C) 
1af 
    Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog  
2il 
    Charlie Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth  
3ydd 
    Steffan Carroll, Ysgol Gynradd Aberporth  
29:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog  
2il 
    Charlie Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth  
3ydd 
    Steffan Carroll, Ysgol Gynradd Aberporth  
30:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Sunnie Boardman, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Hafwen Clarke, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
31:    Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac iau A.A.(C) Grwp 
1af 
    Grwp Johnny, Ysgol Gynradd Aberporth  
2il 
    Grwp Steffan, Ysgol Gynradd Aberporth  
33:    Gwaith Lluniadu 2DBl.6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Johnny Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth  
2il 
    Steffan Carroll, Ysgol Gynradd Aberporth  
3ydd 
    Owen Mason, Ysgol Gynradd Aberporth  
34:    Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Evan Wilcox, Ysgol Gymunedol T.Llew Jones  
2il 
    Joseph Harris, Ysgol Gymunedol T.Llew Jones  
36:    Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grwp 
1af 
    Grwp Gruffydd, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos  
2il 
    Grwp Ieuan, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos  
37:    Gwaith 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grwp 
1af 
    Grwp Steffan, Ysgol Gynradd Aberporth  
2il 
    Grwp Johnny, Ysgol Gynradd Aberporth  
38:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A © 
1af 
    Kym Webb, Ysgol Gyfun Emlyn  
2il 
    Erin Kerr, Ysgol Gyfun Emlyn  
3ydd 
    Ellie Wheeler, Ysgol Gyfun Emlyn  
39:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) 
1af 
    Ellie Wheeler, Ysgol Gyfun Emlyn  
41:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grwp 
1af 
    Grwp John, Ysgol Gyfun Emlyn  
42:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp 
1af 
    Grwp John, Ysgol Gyfun Emlyn  
46:    Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grwp 
1af 
    Grwp Candy, Ysgol Bro Pedr  
48:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) 
1af 
    John Jones, Ysgol Gyfun Emlyn  
49:    Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) 
1af 
    John Jones, Ysgol Gyfun Emlyn  
54:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) 
1af 
    Mathew Walters, Ysgol Uwchradd Tregaron  
55:    Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) 
1af 
    Mathew Walters, Ysgol Uwchradd Tregaron  
56:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grwp 
1af 
    Grwp Aleta, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rory Blyth, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
2il 
    Abi Guest, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
3ydd 
    Osian Kersey, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Iolo Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Richie Evans, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Jasmin Leslie, Ysgol Gynradd Llangynfelyn  
61:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Mari Mathias, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
62:    Argraffu Bl. 9 
1af 
    Caryl Jacob, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Erin Griffiths, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr  
3ydd 
    Gruffudd Wyn Jones, Ysgol Gynradd Penparc  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Steffan Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Megan Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Iwan Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Ela Smith, Ysgol Gynradd Llanfarian  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Rakaia McAdam-Duff, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Ffion Davies-Williams, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
2il 
    Florence Gregory Daltoe, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
3ydd 
    Lois John, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Robbie Bull, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Mari Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Lleucu Elisa Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Martha Vobe, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr  
3ydd 
    Mari Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Meleri Hopkins, Ysgol Gynradd Llannon  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Dylan Williams, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Ffion Betts Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi  
78:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
79:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Trefilan, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
80:    Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Hedd Jenkins, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Jessica Formston-Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Meriel Paget, Ysgol Gynradd Cae'r Felin  
2il 
    Sara Pateman, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Richie Evans, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Kerys Williams, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Ela Cari Morris, Ysgol Gynradd Llanarth  
87:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 
1af 
    Carys Williams, Ysgol Uwchradd Tregaron  
88:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elan Jenkins, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
2il 
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Gruffudd Tomos, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
89:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Morgan, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Grwp Bont, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
90:    Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Brengain Pryderi, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
2il 
    Cian Owen Jones, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
3ydd 
    Megan Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
92:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Elen Prytherch, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Iwan Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Casoimhe Reynolds, Ysgol Gynradd Y Dderi  
93:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Mynach, Ysgol Gynradd Mynach  
2il 
    Grwp Y Ddwylan, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
3ydd 
    Grwp Ciliau Parc, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
94:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Mared John, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Sion Wyn Jones, Ysgol Gyfun Penglais  
96:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rigby Willis, Ysgol Gynradd Trefilan  
97:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Emma Adams, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Jessica Formston-Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
98:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys-Ann Reeves, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Ela Mcconochie, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Hanna Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
101:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Carys James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Eira Harvey, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Rebecca Szpadt, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Sion James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Celyn Gleeson, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Rhys James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr  
2il 
    Lowri Hana Jones, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Gwenno Humphreys, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Hannah Williams, Ysgol Gynradd Llanafan  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
2il 
    Jessica Williams, Ysgol Gynradd Aberporth  
3ydd 
    Sunni Henley, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Mynach, Ysgol Gynradd Mynach  
3ydd 
    Grwp Cae''r Felin, Ysgol Gynradd Cae'r Felin  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Ysgol Gymraeg, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
112:    Gwehyddu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Matthew Jones, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Alaw Haf James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Beca Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Amy Chism, Ysgol Gynradd Mynach  
2il 
    Zoe Evans, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr  
117:    Print Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sion Evans, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
2il 
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Jano Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
118:    Print Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Jessica Formston-Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Elin Howells, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Lleucu Rees, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
119:    Print Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Jamie Aylett, Ysgol Gynradd Llannon  
3ydd 
    Rhys Davies, Ysgol Bro Pedr  
120:    Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Rebecca Davies, Ysgol Gyfun Emlyn  
2il 
    Declan Revell, Ysgol Gyfun Penglais  
3ydd 
    Immanuel Lavery, Ysgol Gyfun Penglais  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Tomos Lewis Evans, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Caron Pritchard, Ysgol Gynradd Talgarreg  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Osian Hedd James, Ysgol Gynradd Mynach  
2il 
    Mirain Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    Iolo Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Rhys Davies, Ysgol Bro Pedr  
2il 
    Hanna Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Thomas Emanuel, Ysgol Gynradd Llanfarian  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Daniel O. J. Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Declan Revell, Ysgol Gyfun Penglais  
3ydd 
    Rebecca Davies, Ysgol Gyfun Emlyn  
125:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr  
2il 
    Dafi Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Llyr Rees, Ysgol Gynradd Talgarreg  
126:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Lowri Richards, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Sian Fflur Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    Owain Llyr Sisto, Ysgol Gynradd Talgarreg  
127:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Jamie Aylett, Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    Heledd Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3ydd 
    Owain Jenkins, Ysgol Gynradd Llanafan  
129:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr  
2il 
    Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr  
3ydd 
    Steffan Nicholas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
130:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Amy Evans, Ysgol Gynradd Cenarth  
2il 
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Osian Hedd James, Ysgol Gynradd Mynach  
131:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Jack Ramsbottom, Ysgol Gynradd Aberporth  
2il 
    Garin Evans, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Marged Braint Hopkins, Ysgol Gynradd Rhos Helyg -Campws Penuwch  
132:    Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Lleucu Elisa Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Morgan Revell, Ysgol Gyfun Penglais  
133:    Ffilm neu animeiddiad - Cynradd 
1af 
    Tomos Lloyd, Ysgol Gynradd Rhos Helyg  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr  
2il 
    Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr  
3ydd 
    Emrys Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Mynach  
3ydd 
    Anna Roberts, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Fflur Jones, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Anna Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Emma Richards, Ysgol Gynradd Llanafan  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Sioned Exley, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Lucy Franklin, Ysgol Gyfun Aberaeron  
139:    Gemwaith Bl. 9 
1af 
    Elan Lewis, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
140:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Leonardo Desouza-Davies, Ysgol Gynradd Llanfarian  
141:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Turnpenny, Ysgol Gynradd Llanfarian  
142:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfarian  
143:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grwp 
1af 
    Grwp Llanafan, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Chloe a Charlie, Ysgol Gynradd Llanfarian  
3ydd 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
144:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grwp 
1af 
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Llanilar  
145:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grwp 
1af 
    Grwp Llanilar, Ysgol Gynradd Llanilar  
2il 
    Grwp Jed, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Grep Mared, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
146:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8 
1af 
    Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Mari Fflur Lewis, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
3ydd 
    Poppy Partis, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
147:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 9 
1af 
    Manon Rhys Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Carys Williams, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Mirain Richards, Ysgol Uwchradd Tregaron  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp 
1af 
    Grwp Chloe, Ysgol Gynradd Cae'r Felin  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp 
1af 
    Grwp Bl 3, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Grwp Bont, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Grwp Llanfarian, Ysgol Gynradd Llanfarian  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp 
1af 
    Grwp Llanafan, Ysgol Gynradd Llanafan  
2il 
    Molly a Carys, Ysgol Gynradd Llanafan  
3ydd 
    Rhys, Tomos a Charlie, Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
151:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Sara Jarman, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
3ydd 
    Grace Page, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
153:    Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 
1af 
    Thea Batty, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Nia Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron  
154:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Osian Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Dewi Uridge, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
3ydd 
    Celyn Jukes, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
158:    CAD Bl. 12 a dan 19 oed 
1af 
    Jonathan Brayley, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
159:    CAD / CAM Bl. 7-9 
1af 
    Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Lewis Evans, Ysgol Gyfun Aberaeron  
160:    CAD / CAM Bl. 10 ac 11 
1af 
    Thea Batty, Ysgol Uwchradd Tregaron  
161:    CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed 
1af 
    Siwan Elina Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Ellis Evans, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
162:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Dewi Uridge, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
2il 
    Caryl Elan Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Lowri Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
163:    Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed 
1af 
    Aaron Dafydd, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn  
164:    Casglaid o waith gorffenedig CDT 18-25 oed 
1af 
    Lea Adams, Aelod Unigol Cylch Aberystwyth   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013