Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Gorllewin Myrddin 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Milly John, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    Sion Williams, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Cari Mathews, Ysgol Gynradd Cefneithin  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Ela Isaac, Ysgol Gynradd Cefneithin  
2il 
    Lewis Painter, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Ceris Jones, Ysgol Gynradd Abergwili  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Saffi Elder, Adran Y Carw Gwyn  
2il 
    Olivia Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Danielle Salisbury, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Ffion Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Lauren Nicole Davies, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Llyr a Sion, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Grwp Alys ac Owain, Ysgol Gynradd Llangain  
3ydd 
    Grwp Mali, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Courtney a Rhys, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    Grwp Cadi ac Efa, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Grwp Bethan, Ysgol Gynradd Cross Hands  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Olivia , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Grwp Bl.6 Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Grwp Neiri, Ysgol Gynradd Cross Hands  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp) 
3ydd 
    Grwp Megan, Aelwyd Cynwyl Elfed  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ffion Haf Thomas, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Sophie Barr, Ysgol Gynradd Abergwili  
3ydd 
    Sion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Josh Elvy, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Daniel Jones, Adran Y Carw Gwyn  
3ydd 
    Leah Randall, Ysgol Gynradd Abergwili  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
2il 
    Sean Scott, Ysgol Gynradd Abergwili  
3ydd 
    Olivia Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Gorslas, Ysgol Gynradd Gorslas  
2il 
    Grwp Emily, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Grwp Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Grwp Ben a Rhys, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Tre Ioan, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
2il 
    Grwp Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Grwp Penygroes, Ysgol Gynradd Penygroes  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Jack Roden, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
18:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 9 
2il 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Ceryn Singleton, Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    Aled Conlon, Ysgol Gymunedol Peniel  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
2il 
    Libby MacGregor, Ysgol Gynradd Abergwili  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C) 
1af 
    William Towns, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
29:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Aron Lewys Curtis, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
30:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Daniel Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
31:    Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac iau A.A.(C) Grwp 
1af 
    Grwp Nia ac Elin, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
33:    Gwaith Lluniadu 2DBl.6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Ioan Goymer, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
34:    Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) 
1af 
    Cai Godden, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
38:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A © 
1af 
    Gwennan Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Dylan Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
39:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) 
1af 
    Alun Davies, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Rhodri Moses, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
49:    Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) 
1af 
    Iestyn Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Heledd Burton, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
54:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) 
1af 
    Daniel Morgan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    William Maskell, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
56:    Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grwp 
1af 
    Grwp William a Rhys, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Dylan Jones, Ysgol Gynradd Llangain  
2il 
    Rhian Williams, Adran Y Carw Gwyn  
3ydd 
    Hanna Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Madison Griffiths, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    Madison Horsley, Adran Y Carw Gwyn  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
2il 
    Mia Tee, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jac Elis Davies, Ysgol Gynradd Penboyr  
2il 
    Owain Llyr Jones, Ysgol Gynradd Llangain  
3ydd 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Evie Smith, Ysgol Gynradd Talacharn  
2il 
    Briall Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Millie Butterfield, Ysgol Y Fro  
2il 
    Hannah Thomas, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
3ydd 
    Iestyn Thomas, Ysgol Gynradd Bancyfelin  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Hanna Medi Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Ben Taylor, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Harry Morgan, Ysgol Gynradd Bancyfelin  
2il 
    Macsen Tobias Quick, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
75:    Pyped Bl. 2 ac iau 
2il 
    Mali Murray, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
76:    Pyped Bl. 3 a 4 
2il 
    Bethany Lewis, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Cerys-Mai Brown, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
2il 
    Taryn Williams, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Gwennan Walters, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
82:    Mwgwd neu Byped Bl 9 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Iolo Dafydd, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Cari Williams-Jones, Adran Y Carw Gwyn  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Demi Willis, Adran Y Carw Gwyn  
2il 
    Emily Davies, Ysgol Gynradd Llansteffan  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Phoebe Jones, Ysgol Gynradd Llansteffan  
2il 
    Jodie Sainty, Adran Y Carw Gwyn  
3ydd 
    Abbie Painter, Ysgol Gynradd Meidrim  
88:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mali Murray, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Owain Sion Williams, Ysgol Gynradd Pontyberem  
90:    Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Cadi Murray, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Lydia Pearson, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
91:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Grwp Nia ac Elin, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
92:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Olivia Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Celyn Griffiths, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
93:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Olivia, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
96:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Ffion Greenfield, Adran Y Carw Gwyn  
97:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Cadi Williams, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Georgia Howells, Ysgol Gynradd Abergwili  
3ydd 
    Dylan Miller, Adran Y Carw Gwyn  
98:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Olivia Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Abergwili  
101:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Indigo Young, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Sara James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Deiniol Rees, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Welton, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Elan Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Roslyn Sweeney, Adran Y Carw Gwyn  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Dylan Llewellyn-Firth, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Millie Butterfield, Ysgol Y Fro  
3ydd 
    Leah Thomas, Ysgol Gynradd Abergwili  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Steffan , Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
2il 
    Grwp Ffion a Carys, Adran Y Carw Gwyn  
111:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
2il 
    Celyn Davies, Ysgol Gynradd Meidrim  
115:    Ffasiwn Blwyddyn 9 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
116:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Bethany Lewis, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
117:    Print Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Owain Thomas Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Sion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
118:    Print Monocrom Bl. 3 a 4 
2il 
    Esther Defis, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
3ydd 
    Lewis Wiliam Gibbin, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
119:    Print Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Kate Searle, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
120:    Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Sara Llwyd James, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Elen Mai Gibbin, Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    Osian Clwyd Griffiths, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Bryn Richards, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Matthew Dutton, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Amelia Dawber, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Megan Dyson, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Jac Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Sheridan, Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    Lleu Arthur Pryce, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
2il 
    Ffion Elin Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    Osian Clwyd Griffiths, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
125:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau 
2il 
    Llyr Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
126:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Stella Fisher, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Lewis Mathews, Ysgol Gynradd Bancyfelin  
127:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Taryn Williams, Ysgol Gymunedol Peniel  
2il 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
128:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Sara Llwyd James, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin  
129:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jac Elis Davies, Ysgol Gynradd Penboyr  
2il 
    Mali Wynne, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Cari Williams-Jones, Adran Y Carw Gwyn  
130:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Tanwen Moon, Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    Aled John, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    James Cremin, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
131:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Sheridan, Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    Jayden Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Taryn Williams, Ysgol Gymunedol Peniel  
132:    Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed  
3ydd 
    Osian Clwyd Griffiths, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
133:    Ffilm neu animeiddiad - Cynradd 
1af 
    Grwp Archie, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
134:    Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd 
1af 
    Aelwyd Cynwyl Elfed, Aelwyd Cynwyl Elfed  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lili Edwards, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Ffion Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Leah Rowlands, Adran Y Carw Gwyn  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Roberts, Adran Y Carw Gwyn  
2il 
    Nathan Garbett, Ysgol Gynradd Penboyr  
3ydd 
    Elen Beynon, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Taryn Williams, Ysgol Gymunedol Peniel  
2il 
    Millie Butterfield, Ysgol Y Fro  
3ydd 
    Gwennan Walters, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
138:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lowri Mai Richardson, Ysgol Bro Myrddin  
139:    Gemwaith Bl. 9 
1af 
    Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin  
145:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grwp 
1af 
    Grwp Penboyr, Ysgol Gynradd Penboyr  
148:    Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp 
1af 
    Grwp Sadie, Adran Y Carw Gwyn  
2il 
    Grwp Lloyd, Ysgol Gynradd Abergwili  
149:    Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp 
1af 
    Grwp Penboyr, Ysgol Gynradd Penboyr  
3ydd 
    Grwp Cerys ac Enid, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp 
1af 
    Grwp Penboyr, Ysgol Gynradd Penboyr  
2il 
    Grwp Tia, Ysgol Gynradd Cross Hands  
3ydd 
    Grwp Cynwyl Elfed, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
154:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Robert Goodman, Aelwyd Cynwyl Elfed  
155:    Creu Arteffact dan 25 oed 
1af 
    Ffion Roberts-Drakley, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
164:    Casglaid o waith gorffenedig CDT 18-25 oed 
1af 
    Ffion Roberts-Drakley, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant  
2il 
    Chloe Stevenson, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013