Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

      Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
      Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Cylch Penllyn 2013  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Megan Linsey Wright, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Seren Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Owain Glyn Edwards, Adran Llanuwchllyn  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Nel Llewelyn Williams, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Anna Celyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Osian Garry Evans, Adran Ffridd y Llyn  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Ifan Llyr Howells Baines, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Dion Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Grwp Nedw, Lowri a Caili, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Grwp Bradli, Efan, Owain a Gwion , Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Eiri Thomas a Amber Rowlands, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp) 
1af 
    Jessica Kintsh ac Erin Edwards, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Gweno a Catrin, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Swyn, Kelly ac Erin, Adran Llanuwchllyn  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Grwp Jack, Ifan, Liam a Ieuan , Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Eric a Wyn, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Caio, Ifan a Leon, Adran Llanuwchllyn  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Huw Ifan, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Mari Elen, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Megan Morris, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Dion Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Mari Ifan, Adran Ffridd y Llyn  
3ydd 
    Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
14:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Abner, Gethin a Jamie , Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Grwp Elan, Nel a Sioned , Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Grwp Einir, Jac a Lois , Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
15:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Grwp Aran, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Harri, Aron a Catrin , Adran Y Parc  
3ydd 
    Grwp Seren , Adran Ffridd y Llyn  
16:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp) 
1af 
    Ifan, Jack, Thomas a Liam, Adran Ffridd y Llyn  
2il 
    Hannah a Faye, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Ifan, Deio ac Ynyr, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
28:    Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C) 
1af 
    Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Max Kenrick Williams, Adran Llanuwchllyn  
29:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A © 
1af 
    Max Kenrick Williams, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn  
58:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwydion Anwyl Roberts, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Amber Kate Rowlands, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Ifan Huw Watkin Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
59:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Dillon Emyr Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Abbie Gregory, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Jodi Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
60:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Chelsea Little, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Charlie Lindsay, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Gwenno Thomas, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
63:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Beca Baines, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Jac Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Rhinog Arenig Lewis-Kelly, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Swyn Davies, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Ywain Emyr Jones, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Catrin Ann Davies, Adran Y Parc  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Liam Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Ieuan Jones, Adran Ffridd y Llyn  
3ydd 
    Liam Davies McNutt, Adran Ffridd y Llyn  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
68:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Ifan Llyr Howells Baines, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
73:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Anna Celyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
74:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
77:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Sera Grace Trow, Adran Llanuwchllyn  
83:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Seren Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Gwydion Anwyl Roberts, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Mari Ifan Davies, Adran Llanuwchllyn  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Tudur Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Ceinwen Thomas, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Megan Morris, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Rhys Llewelyn Williams, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Hana Wyn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
88:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Martha Grug Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Beca Baines, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Gwydion Anwyl Roberts, Adran Llanuwchllyn  
89:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp) 
1af 
    Casi a Gweno, Adran Llanuwchllyn  
90:    Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Tudur Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Catrin Fflur Edwards, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Gweno Elin Jarman, Adran Llanuwchllyn  
92:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Ryan Phillips, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Lois Gwynedd Jones, Adran Ffridd y Llyn  
93:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp) 
1af 
    Beca, Erin a Heledd, Adran Llanuwchllyn  
94:    Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
96:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Saran Mair Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Robert Owen Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Megan Linsey Wright, Adran Llanuwchllyn  
97:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Ela Sion Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Robin Mac, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Beca Meini Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
98:    Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin Eluned Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Sera Grace Trow, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Catrin Ellis, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
102:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Hana Mair Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Anna Celyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Megan Morris, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
103:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Hana Wyn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Erin Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Ifan Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
106:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llyr Glyn Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Ellen Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Macsen Parry, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
107:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
108:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Dion Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
110:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Math, Megan, Jac a Mared, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
111:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Deio , Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
117:    Print Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llyr Glyn Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Gwydion Anwyl Roberts, Adran Llanuwchllyn  
118:    Print Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Aron Pugh, Adran Y Parc  
2il 
    Gweno Elin Jarman, Adran Llanuwchllyn  
119:    Print Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
120:    Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
121:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mari Elgan Pugh, Adran Y Parc  
2il 
    Saran Mair Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
3ydd 
    Gwydion Anwyl Roberts, Adran Llanuwchllyn  
122:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Elgan Edwards, Adran Y Parc  
2il 
    Gweno Elin Jarman, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Elin Dafydd, Adran Y Parc  
123:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Miriam Enlli Edwards, Adran Y Parc  
2il 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
124:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
125:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau 
1af 
    Nedw Rhys Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Abel Gwyn Jones, Adran Llanuwchllyn  
126:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 
1af 
    Hedd Allman, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
127:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
128:    Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
129:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Nedw Rhys Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Mari Elgan Pugh, Adran Y Parc  
3ydd 
    Abel Gwyn Jones, Adran Llanuwchllyn  
130:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Elgan Edwards, Adran Y Parc  
2il 
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Aron Pugh, Adran Y Parc  
131:    Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Robert Dafydd, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Dion Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
132:    Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elliw Mair Jones, Adran Llanuwchllyn  
135:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwydion Anwyl Roberts, Adran Llanuwchllyn  
136:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Aron Pugh, Adran Y Parc  
2il 
    Harri Hughes, Adran Y Parc  
3ydd 
    Catrin Ann Davies, Adran Y Parc  
137:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Ieuan Jones, Adran Ffridd y Llyn  
142:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Heledd Haf, Adran Llanuwchllyn  
150:    Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp 
1af 
    Ifan, Caio a Leon , Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Machaela a Letisha, Ysgol Gynradd Bro Tegid   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013