Eisteddfod yr Urdd

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
 Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2013

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Elin Mai Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Noah Potter, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Sioned Haf Roberts, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
2 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Ela Isaac, Ysgol Gynradd Cefneithin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Cerys Hopkins, Ysgol Gynradd Bodffordd, Rhanbarth Môn
3ydd
Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
Jessica Matthews, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
2il
Esyllt Mon Roberts, Adran Waunfawr, Rhanbarth Eryri
3ydd
Glain Melangell Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
4 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Daniel Potter, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Alys Maya Bratch, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Megan Scale, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
6 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af
Alaw, Aamir, Spencer a Dylan , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
Nedw, Lowri a Caili, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Jessica, Ysgol Babanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
7 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp)
1af
Grwp Courtney a Rhys, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Alaw, Adran Rhostryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Natalie, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
8 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp)
1af
Grwp Amber, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Connor, Madelieine, Ceri, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Tia a Seren, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp)
1af
Grwp Lleucu, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan, Courtney a Georgia Steed, Ysgol Sylfaenol Brynmawr, Rhanbarth Gwent
3ydd
Grwp Ruth, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
10 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp)
1af
Grwp Moli a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Catrin, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Rhydian Hedd, Ysgol Babanod Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Huw Ifan, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Richard Henderson, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
2il
Idwal Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
3ydd
Kyle Kelly, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
13 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
2il
Ela Lewis, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Daniel Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
14 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
Grwp y Goedwig, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp William, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ianto, Ryan, Meical, Steffan a Mathew, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
15 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Glaw a Hindda, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Eli , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp William, Ysgol Gynradd Llanwrda, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Caitlyn a Cara, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Megan Clarke & Bethany Scale, Ysgol Gynradd Y Glannau, Rhanbarth Penfro
17 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Jack Roden, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Dafydd Ridgway, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
Eve Barrett, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Shannon McCann, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Rebecca Davies, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
19 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Tomos Hedd Owen-Ellis, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Kiera Williams, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rhys Davies, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Isabel Howe, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
2il
Chloe Betts Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Jenna Hill, Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Taylor Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Eliza Price, Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Ffion Betts Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
22 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Samuel Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Abigail Jesperse, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Iolo Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
23 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Lucy Davies, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Catrin Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lowri Wyn Bohana, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
24 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
Holly, Daisy a Seren, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Llyr, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Jac, Nathan, Steffan a Dion, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Rhys, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Jemma, Daniel, Iestyn a Gruffydd, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Sian, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Gruffudd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
27 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Iwan Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Grwp James Bridge, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
28 - Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C)
1af
Isabel Jolly, Ysgol Gynradd Fenton, Rhanbarth Penfro
2il
William Towns, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Max Kenrick Williams, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
29 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A
1af
Aron Lewys Curtis, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
30 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A
1af
Daniel Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
3ydd
Einion Griffiths, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
31 - Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac iau A.A.(C) Grwp
1af
Grwp Quinn, Ysgol Bro Banw, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Grwp Johnny, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Matthew, Ysgol Gynradd Fenton, Rhanbarth Penfro
32 - Gwaith Creadigol 3D Bl.6 ac iau A. A Grwp
1af
Grwp Parcyrhun, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Owain a Rhinallt, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ben. Eve a Stephen, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
33 - Gwaith Lluniadu 2DBl.6 ac iau A. A (D)
1af
Amber Moon, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Johnny Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ioan Goymer, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
34 - Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D)
1af
Heddwyn Huws, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Tane Frown, Ysgol Bro Banw, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Niamh Wedlake, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
35 - Gwaith 3D Bl.6 ac iau A. A (D)
1af
Mabli Brown, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Connor Price, Ysgol Bro Banw, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Fred Clough, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
36 - Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grwp
1af
Grwp Gruffydd, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
2il
Bethany a Ceri, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Taylor a Ffion, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
37 - Gwaith 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grwp
1af
Grwp Brennig, Ysgol Gynradd Fenton, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Steffan, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Emily a Ffion, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
38 - Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A
1af
Kym Webb, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Conner Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Erin Kerr, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
39 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C)
1af
Tom Wilkinson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Catrin Burrows, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ellie Wheeler, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
40 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A
1af
Harry Rendell, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
41 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grwp
1af
Dafydd Jones a Daniel Jones, Ysgol Sylfaenol Brynmawr, Rhanbarth Gwent
2il
Conner a Harry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp John, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
42 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp
1af
Grwp James, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
2il
Conner a Harry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp John, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
44 - Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C)
1af
Leah Starmer, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Brogan Gwilliam, Ysgol Portfield, Rhanbarth Penfro
3ydd
Nerys Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
46 - Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grwp
1af
Grwp Cornerstone, Coleg Sir Benfro, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Candy, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
48 - Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D)
1af
Cameron Hughes, Ysgol Penybryn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Sam Morris, Ysgol Penybryn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Amy Watkins, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
49 - Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
1af
Kieran Heath, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Daniel Williams, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Amy Watkinson, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
51 - Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grwp
1af
Erin a Jordan, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Huw ac Evan, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
52 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grwp
1af
Cameron Hughes a Callum Hopkins, Ysgol Penybryn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Ryan a Jonathan, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
53 - Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D)
1af
Craig McAllister, Kinsale School, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
2il
Tamara Bradnick, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Joseph Robert Broom, Coleg Penybont, Rhanbarth Morgannwg Ganol
54 - Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D)
1af
Elin Angharad Williams, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Osian Williams, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Evan Tuck, Coleg Penybont, Rhanbarth Morgannwg Ganol
55 - Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D)
1af
Mathew Walters, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jamie Vowels, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Ethan McDonald, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
56 - Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grwp
1af
Grwp Nyle Bowen, Ysgol Penybryn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Matthew, Thomas, William a Sarah, Coleg Penybont, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Rachael a Jake, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
57 - Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grwp
1af
Gareth a Victoria, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
John, Alun, Llinos, Rachel ac Alex, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
William Tarr a Samual Gambol, Coleg Penybont, Rhanbarth Morgannwg Ganol
58 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
Darcy-Lou Jones, Ysgol Babanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Rory Blyth, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Bethan Morris, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
59 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Chloe Kennedy-McGregor, Ysgol Gynradd Y Garreg, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Tom Lloyd, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
3ydd
Madison Griffiths, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
60 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Ela Haf Davies, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Efa Stockwell, Ysgol Gynradd Y Garreg, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Llinos Morgan, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
61 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Mari Mathias, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Katelin Jenkins, Ysgol Gyfun Maesteg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Charlotte Lawrence, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
62 - Argraffu Bl. 9
1af
Caryl Jacob, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwenno Huws, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Llinos Davies, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
63 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Heledd Edwards, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
2il
Scarlett Rose Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Aron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Tom Vest, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
2il
Ynyr Elis-Davies, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Alaw Davies, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
65 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Stephanie Tomley, Ysgol Gynradd Penygloddfa, Rhanbarth Maldwyn
2il
Conor Macdonald, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Iwan Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
66 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Rakaia McAdam-Duff, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ella White, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
67 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Libby Louise Herring, Aelwyd Eryri, Rhanbarth Eryri
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Hari Gwynne Ifans, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
68 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Mali Prys Roberts, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
2il
Harvey Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Taran Moss, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Sion Eifion Land, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Eve Barrett, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Llyr Annwyl Evans, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
70 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
2il
Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
71 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
James Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
73 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af
Lowri Skyrme, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Cai Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
74 - Dyluniad 2D Bl 7-9
1af
Tomos Roscoe, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Katie Lyons, Ysgol Uwchradd Aberconwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Mari Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
75 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Cai Osian Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Noa Griffith, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Jamie Griffiths, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
76 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Lewis Latimer Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Chloe Perkins, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Arianrhod ferch Phylip, Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
77 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Dylan Williams, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elizabeth Melhuish, Ysgol Gynradd Caradog, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Daniel Phillips, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
78 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Sion, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Edward, Dylan, Osian a Hefin, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
79 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Trefilan, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Steffan, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Steffan Phillips a Dylan Bowen, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6
1af
Grwp Grace, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Grwp Tomos a Cian, Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Cerys, Abby, Molly a Dominique, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
81 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Mared Meredydd Hughes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Caleb Nicholas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Jennifer Page, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
82 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Lily Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
83 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Iolo Dafydd, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Sofia Earles, Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Anwen Raybould, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
84 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Alys Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
2il
Meriel Paget, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Phoebe Rawlings, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Telor ap Robin, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
Jessica Jenkins, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Owain Wigley, Ysgol Gynradd Arddleen, Rhanbarth Maldwyn
86 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Steffan Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Gwen Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Cadi Williams, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Shannon Buckley, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
Carys Williams, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
88 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Imogen Beard, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Martha Grug Jones, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
89 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af
Grwp Abby, Ysgol Gynradd Cemaes, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Osian, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Grwp Morgan, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
90 - Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Sian Thomas Davies, Ysgol Gynradd Rhys Prichard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Megan Euros Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Cadi Murray, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
91 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp)
1af
Grwp Jack, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
2il
Leon, Alfie, Kian, Amber, Lexi a Mari, Ysgol Gynradd Llanbedr, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Nia ac Elin, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
92 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Emily Forsyth, Ysgol Gynradd Rhys Prichard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Morganna Davies, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
3ydd
Lois Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
93 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp)
1af
Grwp Rhys, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Grwp Efa Ceiri, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Mynach, Ysgol Gynradd Mynach, Rhanbarth Ceredigion
94 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Sion Wyn Jones, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
2il
Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
95 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Cadi Mars-Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
96 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Awen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Robert Owen Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Cari Jones, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
97 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Nia Glyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Seren Overton Jones, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Megan Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
98 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Mabli Beasley, Ysgol Y Berllan Deg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Taylor Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Catrin Eluned Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
99 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Ceri Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
2il
Aisha Griffiths, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ella Vaughan, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
100 - 3D Tecstilau Bl. 9
1af
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Mared Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
101 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Indigo Young, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Rhys Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Carys James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
102 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Eira Harvey, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Adeline Whitworth, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Begw Williams, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
103 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Polly Young, Ysgol Gynradd Aberdyfi, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Cerys Griffiths, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
104 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
Esyllt Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Ffion Morris, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
105 - Gwau/Crosio Bl. 9
1af
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
106 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
Cellyn Llew Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Loti Makepeace, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
3ydd
Arbella Fellows, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
107 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
Aran Lock, Ysgol Gynradd Y Glannau, Rhanbarth Penfro
2il
Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Ffion Welton, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
108 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Sara Rebecca James, Ysgol Gynradd Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Lily Hughes, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
3ydd
Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
109 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Steffan , Ysgol Gynradd Llanpumsaint, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Ffion ac Anwen, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
110 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Erin Medi, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Math, Megan, Jac a Mared, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Llanbrynmair, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
111 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
Grwp Grace , Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Cadi Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Anwen, Maisie ac Ebony, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
112 - Gwehyddu Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Davies, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
2il
Jessica Balfour, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
3ydd
Gwenno Erin Williams, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
115 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Caryl Walters, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
116 - Penwisg Bl. 6 ac iau
1af
Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
2il
Elis Ynyr Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gwen Blundell, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
117 - Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af
Ela Closs Sharp, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
2il
Awen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ffion Roberts, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
118 - Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af
Rhys Gruffudd Jones, Adran Deudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Eleri Wyn Davies, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
3ydd
Joanne Jones, Ysgol Gynradd Borthyn, Rhanbarth Dinbych
119 - Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af
Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Arwyn Foulkes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
120 - Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af
Eve Barrett, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
2il
Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Gabrielle Claire Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
121 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Cole Stuart, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
Lisa Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Bryn Richards, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
122 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Joshua Glover, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Daniel Goodchild, Ysgol Gynradd Llwyngwril, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Shane Adams Jenkins, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
123 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Osian Myfyr Jones, Adran Deudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Tegan Llio Roberts, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
124 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
George Haylock, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Cameron Ackroyd, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Daniel O. J. Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
125 - Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af
Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lefi Dafydd, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
3ydd
Heilyn Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
126 - Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af
Adeline Whitworth, Ysgol Gynradd Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
2il
Stella Fisher, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Lili Haf Ray, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
127 - Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af
Alys Jones, Ysgol Gynradd Felindre, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Catrin Edwards, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
3ydd
Naomi Forster, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
128 - Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af
Rhydian Morgan, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Sara Llwyd James, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
129 - Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Alexa Horne, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
2il
Lisa Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Mari Elgan Pugh, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
130 - Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
Daniel Evans, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
Gwennan Heledd Staziker, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Dafydd Powell, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
131 - Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
2il
Alys Jones, Adran Y Felin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
132 - Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Osian Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Aled Hughes, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
133 - Ffilm neu animeiddiad - Cynradd
1af
Grwp Sara Morgans, Ysgol Gymraeg Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Sophie Latham, Ysgol Gynradd Twyn, Rhanbarth Gwent
3ydd
Rowan Petersen, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
134 - Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd
1af
Owain Llyr Pritchard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
Aelwyd Cynwyl Elfed, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
135 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Enya Jones, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
2il
Mali Prys Roberts, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
136 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwenan Staziker, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Lihla Noble, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
137 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Fflur Jones, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Mared Rhys Jones, Ysgol Gynradd Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Myfi Evans, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
138 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Lucy Franklin, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
139 - Gemwaith Bl. 9
1af
Elin Wyn James, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Elan Lewis, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Catrin James, Ysgol Gynradd Bro Sannan, Rhanbarth Gwent
2il
Madi Wyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Aron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Tesni-Lois Madoc, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
2il
Sion Pyrs Owen, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Megan Turnpenny, Ysgol Gynradd Llanfarian, Rhanbarth Ceredigion
142 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Heledd Haf, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfarian, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ifan Prys Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
143 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grwp
1af
Grwp Ellis Harris, Ysgol Panteg, Rhanbarth Gwent
2il
Grwp Llanafan, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhys, Robat a Gruff, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
144 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grwp
1af
Steven, Libby, Emily ac Alex, Ysgol Gynradd Y Traeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Blwyddyn 3 a 4, Ysgol Gynradd Llandudoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
Grwp Osian, Ysgol Gynradd Llanilar, Rhanbarth Ceredigion
145 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grwp
1af
Grwp Penboyr, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Wil, Chloe, Katie a Catrin, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
3ydd
Oliver a Callum, Ysgol Gynradd Y Traeth, Rhanbarth Meirionnydd
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Greta Puw Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Mari Fflur Lewis, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Carys Williams, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Manon Rhys Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
148 - Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp
1af
Grwp Chloe, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Oliver, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
149 - Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp
1af
Grwp Bl 3, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Geraint, Ysgol Gynradd Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tesni ac Alys, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
150 - Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp
1af
Jack a Trystan, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint a Wrecsam
2il
Grwp Sophie Latham, Ysgol Gynradd Twyn, Rhanbarth Gwent
3ydd
Noa a Kurtis, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
151 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Darya Williams, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Jenna Leon, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
152 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Molly Eaton, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Ethan James, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
153 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Mared Lloyd-Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Thea Batty, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Aled Sion Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
154 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af
Dewi Uridge, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sioned Harries, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Robert Goodman, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
155 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Mathew Freer, Plas Dwbl Farm, Rhanbarth Penfro
2il
Ben Kitson, Plas Dwbl Farm, Rhanbarth Penfro
3ydd
Ffion Roberts-Drakley, Aelwyd Y Drindod, Dewi Sant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
158 - CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Jonathan Brayley, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ilan Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Elin Evans, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
159 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Lewis Evans, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
160 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
Thea Batty, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
161 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Ellis Evans, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Siwan Elina Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elin Evans, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
162 - Celf dan 19 oed
1af
Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Caryl Elan Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Dewi Uridge, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
163 - Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed
1af
Emma George, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
164 - Casglaid o waith gorffenedig CDT 18-25 oed
1af
Mirain Fflur, Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
2il
Llyr Erddyn Davies, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lea Adams, Aelod Unigol Cylch Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013