Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2013 (Un Rhanbarth)

 

2 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
2il
Cerys Hopkins, Ysgol Gynradd Bodffordd, Rhanbarth Môn
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Caitlyn a Cara, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
24 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
3ydd
Grwp Llyr, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
2il
Grwp Sian, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
36 - Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grwp
3ydd
Taylor a Ffion, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
37 - Gwaith 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grwp
3ydd
Emily a Ffion, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
42 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp
1af
Grwp James, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
48 - Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D)
3ydd
Amy Watkins, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
49 - Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
3ydd
Amy Watkinson, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
52 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grwp
2il
Ryan a Jonathan, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
55 - Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D)
2il
Jamie Vowels, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Ethan McDonald, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
3ydd
Llyr Annwyl Evans, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
84 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Alys Saunderson, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
88 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
89 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af
Grwp Abby, Ysgol Gynradd Cemaes, Rhanbarth Môn
99 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Ceri Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
101 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
2il
Rhys Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
119 - Print Monocrom Bl. 5 a 6
3ydd
Arwyn Foulkes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
130 - Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
Daniel Evans, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
138 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Tesni-Lois Madoc, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
148 - Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp
2il
Grwp Oliver, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
149 - Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp
3ydd
Tesni ac Alys, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
150 - Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grwp
3ydd
Noa a Kurtis, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
153 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
3ydd
Aled Sion Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013