Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2013 (Un Rhanbarth)

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Elin Mai Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
2il
Esyllt Mon Roberts, Adran Waunfawr, Rhanbarth Eryri
7 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Grwp)
2il
Grwp Alaw, Adran Rhostryfan, Rhanbarth Eryri
10 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Grwp)
1af
Grwp Moli a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Catrin, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
2il
Idwal Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
14 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
2il
Grwp William, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
23 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
2il
Catrin Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lowri Wyn Bohana, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
Jac, Nathan, Steffan a Dion, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
3ydd
Grwp Gruffudd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
30 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A
2il
Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
34 - Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D)
1af
Heddwyn Huws, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
35 - Gwaith 3D Bl.6 ac iau A. A (D)
1af
Mabli Brown, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
36 - Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grwp
2il
Bethany a Ceri, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
49 - Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
2il
Daniel Williams, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
51 - Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grwp
1af
Erin a Jordan, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Huw ac Evan, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
53 - Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D)
2il
Tamara Bradnick, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
56 - Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grwp
3ydd
Rachael a Jake, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
57 - Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grwp
1af
Gareth a Victoria, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
60 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Ela Haf Davies, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
63 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
3ydd
Aron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
3ydd
Alaw Davies, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
67 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Libby Louise Herring, Aelwyd Eryri, Rhanbarth Eryri
3ydd
Hari Gwynne Ifans, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
68 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Mali Prys Roberts, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Sion Eifion Land, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
74 - Dyluniad 2D Bl 7-9
1af
Tomos Roscoe, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
75 - Pyped Bl. 2 ac iau
3ydd
Jamie Griffiths, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6
2il
Grwp Tomos a Cian, Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Telor ap Robin, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
90 - Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Megan Euros Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
91 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp)
1af
Grwp Jack, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
93 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp)
2il
Grwp Efa Ceiri, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
97 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Nia Glyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
104 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
2il
Ffion Morris, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
108 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
2il
Lily Hughes, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
110 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Erin Medi, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
111 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
2il
Grwp Cadi Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
116 - Penwisg Bl. 6 ac iau
2il
Elis Ynyr Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
121 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Lisa Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
125 - Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
3ydd
Heilyn Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
126 - Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
3ydd
Lili Haf Ray, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
129 - Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Lisa Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
134 - Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd
1af
Owain Llyr Pritchard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
135 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
2il
Mali Prys Roberts, Adran Llandwrog, Rhanbarth Eryri
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
3ydd
Aron Rhys Madoc Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
142 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
3ydd
Ifan Prys Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
148 - Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp
3ydd
Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
149 - Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp
2il
Grwp Geraint, Ysgol Gynradd Nefyn, Rhanbarth Eryri
164 - Casglaid o waith gorffenedig CDT 18-25 oed
2il
Llyr Erddyn Davies, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013