Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2013 (Un Rhanbarth)

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
3ydd
Sioned Haf Roberts, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
4 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
3ydd
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
6 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Grwp)
2il
Nedw, Lowri a Caili, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
2il
Huw Ifan, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
28 - Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C)
3ydd
Max Kenrick Williams, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
29 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A
2il
Bethan Griffiths, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
30 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A
3ydd
Einion Griffiths, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
33 - Gwaith Lluniadu 2DBl.6 ac iau A. A (D)
1af
Amber Moon, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
38 - Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A
2il
Conner Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
40 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A
1af
Harry Rendell, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
41 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grwp
2il
Conner a Harry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
42 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp
2il
Conner a Harry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
44 - Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C)
3ydd
Nerys Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
54 - Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D)
1af
Elin Angharad Williams, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Osian Williams, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
57 - Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grwp
2il
John, Alun, Llinos, Rachel ac Alex, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
59 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Chloe Kennedy-McGregor, Ysgol Gynradd Y Garreg, Rhanbarth Meirionnydd
60 - Argraffu Bl. 5 a 6
2il
Efa Stockwell, Ysgol Gynradd Y Garreg, Rhanbarth Meirionnydd
62 - Argraffu Bl. 9
2il
Gwenno Huws, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Llinos Davies, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
66 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
3ydd
Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
88 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Martha Grug Jones, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
91 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grwp)
2il
Leon, Alfie, Kian, Amber, Lexi a Mari, Ysgol Gynradd Llanbedr, Rhanbarth Meirionnydd
94 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
3ydd
Gwennan Elena Edwards, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
95 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
96 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Robert Owen Edwards, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
98 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
3ydd
Catrin Eluned Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
100 - 3D Tecstilau Bl. 9
2il
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
103 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
2il
Polly Young, Ysgol Gynradd Aberdyfi, Rhanbarth Meirionnydd
107 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
2il
Cai Morris Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
108 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Sara Rebecca James, Ysgol Gynradd Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
110 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
2il
Math, Megan, Jac a Mared, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
111 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
Grwp Grace , Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
112 - Gwehyddu Bl. 7 ac 8
3ydd
Gwenno Erin Williams, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
115 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
118 - Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af
Rhys Gruffudd Jones, Adran Deudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
120 - Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
2il
Beca Vaughan, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
122 - Print Lliw Bl. 3 a 4
2il
Daniel Goodchild, Ysgol Gynradd Llwyngwril, Rhanbarth Meirionnydd
123 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Osian Myfyr Jones, Adran Deudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
129 - Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Mari Elgan Pugh, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
137 - Gemwaith Bl. 5 a 6
2il
Mared Rhys Jones, Ysgol Gynradd Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
139 - Gemwaith Bl. 9
2il
Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
142 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Heledd Haf, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
144 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grwp
1af
Steven, Libby, Emily ac Alex, Ysgol Gynradd Y Traeth, Rhanbarth Meirionnydd
145 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grwp
3ydd
Oliver a Callum, Ysgol Gynradd Y Traeth, Rhanbarth Meirionnydd

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013