Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2013 (Un Rhanbarth)

 

2 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
3ydd
Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Alys Maya Bratch, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
3ydd
Rhydian Sion Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
3ydd
Kyle Kelly, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
13 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
14 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
3ydd
Ianto, Ryan, Meical, Steffan a Mathew, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
19 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
2il
Kiera Williams, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
24 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
Holly, Daisy a Seren, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
32 - Gwaith Creadigol 3D Bl.6 ac iau A. A Grwp
2il
Owain a Rhinallt, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
39 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C)
1af
Tom Wilkinson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Catrin Burrows, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
44 - Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C)
1af
Leah Starmer, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
49 - Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
1af
Kieran Heath, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
59 - Argraffu Bl. 3 a 4
2il
Tom Lloyd, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
63 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
2il
Scarlett Rose Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
73 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
2il
Cai Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
74 - Dyluniad 2D Bl 7-9
2il
Katie Lyons, Ysgol Uwchradd Aberconwy, Rhanbarth Conwy
75 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Cai Osian Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
78 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
3ydd
Edward, Dylan, Osian a Hefin, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
80 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 5 a 6
3ydd
Cerys, Abby, Molly a Dominique, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
82 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Lily Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
96 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Awen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
99 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Aisha Griffiths, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
102 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
3ydd
Begw Williams, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
103 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
106 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
Cellyn Llew Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
116 - Penwisg Bl. 6 ac iau
1af
Miriam Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
117 - Print Monocrom Bl. 2 ac iau
2il
Awen Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
119 - Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af
Mali Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
131 - Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6
3ydd
Elsi Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
2il
Madi Wyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
2il
Sion Pyrs Owen, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
143 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grwp
3ydd
Rhys, Robat a Gruff, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
2il
Greta Puw Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
162 - Celf dan 19 oed
1af
Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013