Eisteddfod yr Urdd

 

  

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
   Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2013 (Un Rhanbarth)

 

8 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Grwp)
1af
Grwp Amber, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Grwp)
1af
Grwp Lleucu, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Ruth, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
16 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
2il
Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
3ydd
Rebecca Davies, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
2il
Chloe Betts Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
3ydd
Ffion Betts Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
24 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
2il
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
29 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A
3ydd
Chloe Marie Jones, Ysgol Gynradd Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
31 - Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac iau A.A.(C) Grwp
2il
Grwp Johnny, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
33 - Gwaith Lluniadu 2DBl.6 ac iau A. A (D)
2il
Johnny Bligh, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
36 - Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grwp
1af
Grwp Gruffydd, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
37 - Gwaith 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grwp
2il
Grwp Steffan, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
38 - Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A
1af
Kym Webb, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Erin Kerr, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
39 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C)
3ydd
Ellie Wheeler, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
41 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grwp
3ydd
Grwp John, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
42 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp
3ydd
Grwp John, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
46 - Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grwp
2il
Grwp Candy, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
55 - Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D)
1af
Mathew Walters, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
58 - Argraffu Bl. 2 ac iau
2il
Rory Blyth, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
61 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Mari Mathias, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
62 - Argraffu Bl. 9
1af
Caryl Jacob, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
65 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
3ydd
Iwan Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
66 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Rakaia McAdam-Duff, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
71 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
73 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
3ydd
Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
77 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Dylan Williams, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
78 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 2 ac iau
2il
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
79 - Pypedau (Gwaith Grwp) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Trefilan, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
84 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
2il
Meriel Paget, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
3ydd
Carys Williams, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
89 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grwp)
3ydd
Grwp Morgan, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
93 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grwp)
3ydd
Grwp Mynach, Ysgol Gynradd Mynach, Rhanbarth Ceredigion
94 - Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Sion Wyn Jones, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
97 - Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
3ydd
Megan Herberts, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
101 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
3ydd
Carys James, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
102 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Eira Harvey, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
108 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
3ydd
Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion
109 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
124 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Daniel O. J. Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
125 - Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af
Lowri Meles James-Evans, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
135 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Ifan Meredith, Ysgol Bro Pedr, Rhanbarth Ceredigion
136 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Bethan Davies, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
137 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Fflur Jones, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
138 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
2il
Lucy Franklin, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
139 - Gemwaith Bl. 9
3ydd
Elan Lewis, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
3ydd
Megan Turnpenny, Ysgol Gynradd Llanfarian, Rhanbarth Ceredigion
142 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
2il
Cara Hughes, Ysgol Gynradd Llanfarian, Rhanbarth Ceredigion
143 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grwp
2il
Grwp Llanafan, Ysgol Gynradd Llanafan, Rhanbarth Ceredigion
144 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grwp
3ydd
Grwp Osian, Ysgol Gynradd Llanilar, Rhanbarth Ceredigion
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Mari Fflur Lewis, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Carys Williams, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Manon Rhys Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
148 - Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grwp
1af
Grwp Chloe, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
149 - Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grwp
1af
Grwp Bl 3, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
151 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
3ydd
Seren Wyn Jenkins, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
153 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Mared Lloyd-Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Thea Batty, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
154 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af
Dewi Uridge, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
158 - CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Jonathan Brayley, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
159 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Lewis Evans, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
160 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
Thea Batty, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
161 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Ellis Evans, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Siwan Elina Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
162 - Celf dan 19 oed
2il
Caryl Elan Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Dewi Uridge, Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn, Rhanbarth Ceredigion
164 - Casglaid o waith gorffenedig CDT 18-25 oed
3ydd
Lea Adams, Aelod Unigol Cylch Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Penfro 2013