Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2005Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
53: Rhyddiaith dan 10 oed (Oedran Bl. 4 ac iau) (D) - Prose Under 10 years (Welsh Learners)
1af
Naima Rukhsar Miah, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elin Leanne Jones, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lauren Doherty, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
54: Rhyddiaith 10-12 oed (Oedran Bl. 5 a 6) (D) - Prose 10-12 years (Welsh Learners)
1af
Polly Bradford, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Molly Owen, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jamie Morgan, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Camila Clayton, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
55: Cywaith neu Wefan dan 12 oed (Oedran Bl. 6 ac iau) (D) - Project or Website undre 12 years (Age year 6 and under) (Welsh Learners)
1af
Ar Wib, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Ffynnon, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Arwyr Comins, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
56: Gwaith ar dâp sain dan 12 oed (Oedran Bl. 6 ac iau) (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape under 12 years (Age Year 6 and under) (Welsh Learners)
1af
Grwp Tsunami, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
Cefnogwyr Wrecsam, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Anthony, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Y Dawnswyr, Ysgol Gynradd Bodfari, Rhanbarth Dinbych
57: Barddoniaeth dan 8 oed (Oedran Bl. 1 a 2) - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
Catrin Round, Adran Llanddaniel, Rhanbarth Môn
2il
Josephine Howes, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhodri Phillips, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Catrin Wehden, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
58: Barddoniaeth 8-10 oed (Oedran Bl. 3 a 4) - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Esyllt Medi Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Kimberley Rickards, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
3ydd
Grace Hannell, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
3ydd
Gwynfor Rowlinson, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
59: Barddoniaeth 10-12 oed (Oedran Bl. 5 a 6) - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Lleuwen Hedd, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Ioan Hughes, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Megan Hamer, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
60: Rhyddiaith dan 8 oed (Oedran Bl. 1 a 2) - Prose Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Rhys Evans, Adran Bentref Y Ffor, Rhanbarth Eryri
2il
Lleucu Myrddin, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
3ydd
Courtney Adams, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
61: Rhyddiaith 8-10 oed (Oedran Bl. 3 a 4) - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Osian Llyr Rees, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Lleucu Lynch, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Iolo Prys Dafydd, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
62: Rhyddiaith 10-12 oed (Oedran Bl. 5 a 6) - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Tomos Roblin, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Cadi Nicholas, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Heledd Williams, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Elan Grug Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tomos Bull, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
63: Cywaith neu Wefan dan 12 oed (Oedran Bl. 6 ac iau) - Group Work Under 12 years (Age Years 6 and under)
1af
BIBOBYB, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Megan Jones, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
64: Cyfansoddi Drama dan 12 oed (Oedran Bl. 6 ac iau) - Drama Composition under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Catrin Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Elin Lambie, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Sion Pringle, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
65: Cyfansoddi Cerddoriaeth dan 12 oed (Oedran Bl. 6 ac iau) - Music Composition Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Cerddorion Cwl, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
2il
Emily Speakman, Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
236: Rhyddiaith Oedran Bl. 7 (D) - Prose Age Year 7 (Welsh Learners)
1af
Jayne Owen, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
2il
Jose Cawdry, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Jade Lee Stacey, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
237: Rhyddiaith Oedran Bl. 8 a 9 (D) - Prose Age Years 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Hope Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Stephanie Colborne, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Felicity Chandler, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Vicky Dowell, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Jessica Peers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
238: Rhyddiaith Oedran Bl. 10 ac 11 (D) - Prose Age Years 10 and 11 (Welsh Learners)
1af
Charlotte Morgan, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Lori Collins, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
3ydd
Louise Davies, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
239: Rhyddiaith Oedran Bl. 12 a 13 (D) - Prose Age Years 11 and 12 (Welsh Learners)
1af
Elizabeth Smith, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Laura Smallcombe, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Sarah Burdett, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
241: Gwaith ar dâp sain 12-15 oed (Oedran Bl. 7, 8 a 9) (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape under 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9) (Welsh Learners)
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Blwyddyn 9, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
243: Barddoniaeth Oedran Bl. 7 - Poetry Age Year 7
1af
Ellie Cowley, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elin Evans, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
244: Barddoniaeth Oedran Bl. 8 - Poetry Age Year 8
1af
Dafydd Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Robat Evan Tomos Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rhian Thomas, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
245: Barddoniaeth Oedran Bl. 9 - Poetry Age Year 9
1af
Gwennan Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Gruffydd Edwards, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Mared Llwyd, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Luned Mair, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
246: Barddoniaeth Oedran Bl. 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
1af
Bethan Griffith, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
247: Barddoniaeth Oedran Bl. 12 a 13 - Poetry Age Years 12 and 13
1af
Lois Mihangel Adams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elain Haf Llwyd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
248: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Dafydd Rhun Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
249: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
250: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Gwennan Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwennan Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
251: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Menna Machreth, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Menna Machreth, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
252: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
255: Rhyddiaith Oedran Bl. 7 - Prose Age Year 7
1af
Llyr Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Mirain Povey, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elain Jones, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
256: Rhyddiaith Oedran Bl. 8 - Prose Age Year 8
1af
Heledd Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Gruffydd Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
2il
Tomi Turner, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Geraint Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Dafydd Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
257: Rhyddiaith Oedran Bl. 9 - Prose Age Year 9
1af
Rebeca Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Sharon Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tamar Williams, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
258: Rhyddiaith Oedran Bl. 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
1af
Mair Lenny, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Geraint Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Gwenllian Haf Jones, Aelwyd Llanllyfni, Rhanbarth Eryri
3ydd
Huw Lewis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Alaw Tecwyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
259: Rhyddiaith Oedran Bl. 12 a 13 - Prose Age Years 12 and 13
1af
Bethan Angharad Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Casia Lisabeth Wiliam, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Elen Wyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lois Angharad Davies, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
260: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Robin Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Angharad Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Manon Eluned George, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
262: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Ifan Erwyn Pleming, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Robin Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
264: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Non Meleri Hughes, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ifan Erwyn Pleming, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
265: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Catrin Wyn Edwards, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
2il
Casia Lisabeth Wiliam, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Seiriol Hughes, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
268: Cywaith neu Wefan Oedran Bl. 7-9 - Project or Website Age Years 7 - 9
1af
Bargen, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Gwynt, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Siôn, Rhian, Dafydd a Betsan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
270: Cystadleuaeth Golwg dan 25 oed - Golwg Competition Under 25 years
1af
Bebs Maldwyn, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Tawetastig, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
271: Cyfansoddi Drama 12-15 oed (Oedran Bl. 7, 8 a 9) - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Gwenno Elin Griffith, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
2il
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Nia Angharad Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwenno Mair Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rhys Penry-Williams, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
272: Cyfansoddi Drama 15-19 oed (Oedran Bl. 10-13) - Drama Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Meleri Beynon, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Tecwyn Dafydd, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Elin Phillips, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
274: Cyfansoddi Cerddoriaeth 12-15 oed (Oedran Bl. 7, 8 a 9) - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Twm Lloyd Evans, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Sioned Watkins, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
275: Cyfansoddi Cerddoriaeth 12-15 oed (Oedran Bl. 7, 8 a 9) - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Bethan Catrin Morgan-Williams, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
2il
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Robert Morgan, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
276: Cyfansoddi Cerddoriaeth 15-19 oed (Oedran Bl. 10-13) - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Steffan Watkins, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
277: Cyfansoddi Cerddoriaeth 15-19 oed (Oedran Bl. 10-13) - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Steffan Watkins, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Stephanie Dyer, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Ieuan Wyn, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
279: Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
1af
Meirianwen Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elain Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Eleri Pierce Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
280: Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
1af
Meirianwen Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elin Tomos, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri