Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
58: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Esyllt Medi Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
59: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Ioan Hughes, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
62: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Tomos Bull, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
268: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Project or Website Age Years 7 - 9
1af
Bargen, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Gwynt, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin