Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
62: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Tomos Roblin, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Heledd Williams, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
238: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11 (Welsh Learners)
1af
Charlotte Morgan, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
239: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Age Years 11 and 12 (Welsh Learners)
1af
Elizabeth Smith, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Laura Smallcombe, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Sarah Burdett, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
257: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Age Year 9
1af
Rebeca Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Tamar Williams, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
258: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
2il
Geraint Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Huw Lewis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
271: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
3ydd
Rhys Penry-Williams, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
272: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 10-13 - Drama Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Meleri Beynon, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Tecwyn Dafydd, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
275: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
3ydd
Robert Morgan, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
277: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
2il
Stephanie Dyer, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Ieuan Wyn, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro