Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
58: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Gwynfor Rowlinson, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
60: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 1 a 2 - Prose Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Rhys Evans, Adran Bentref Y Ffor, Rhanbarth Eryri
2il
Lleucu Myrddin, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
62: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Elan Grug Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
244: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Age Year 8
1af
Dafydd Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Robat Evan Tomos Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
245: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Age Year 9
1af
Gwennan Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
246: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
1af
Bethan Griffith, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
247: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Poetry Age Years 12 and 13
1af
Lois Mihangel Adams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
248: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Dafydd Rhun Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
249: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
252: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
255: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
1af
Llyr Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Mirain Povey, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
256: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
3ydd
Dafydd Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
257: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Age Year 9
2il
Sharon Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
258: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
2il
Gwenllian Haf Jones, Aelwyd Llanllyfni, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alaw Tecwyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
259: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Age Years 12 and 13
1af
Bethan Angharad Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Casia Lisabeth Wiliam, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Elen Wyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lois Angharad Davies, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
260: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
3ydd
Manon Eluned George, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
262: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
2il
Ifan Erwyn Pleming, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Robin Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
264: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Non Meleri Hughes, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ifan Erwyn Pleming, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
265: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Casia Lisabeth Wiliam, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
271: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Gwenno Elin Griffith, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
2il
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gwenno Mair Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
279: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
2il
Elain Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Eleri Pierce Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
280: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
2il
Elin Tomos, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri