Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
54: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Welsh Learners)
3ydd
Camila Clayton, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
56: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar dâp Sain Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape under 12 years (Age Year 6 and under) (Welsh Learners)
1af
Grwp Tsunami, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
Cefnogwyr Wrecsam, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Y Dawnswyr, Ysgol Gynradd Bodfari, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Anthony, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
59: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Lleuwen Hedd, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
237: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 8 a 9 - Prose Age Years 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Hope Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Stephanie Colborne, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Jessica Peers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Vicky Dowell, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Felicity Chandler, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
241: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Work on Audio Tape under 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9) (Welsh Learners)
2il
Blwyddyn 9, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
260: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Robin Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Angharad Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
268: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Project or Website Age Years 7 - 9
3ydd
Siôn, Rhian, Dafydd a Betsan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych