Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
53: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 4 ac iau - Prose Under 10 years (Welsh Learners)
1af
Naima Rukhsar Miah, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elin Leanne Jones, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lauren Doherty, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
54: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Welsh Learners)
1af
Polly Bradford, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Molly Owen, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jamie Morgan, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
55: Rhyddiaith i ddysgwyr Cywaith neu Wefan dan 12 oed - Project or Website undre 12 years (Age year 6 and under) (Welsh Learners)
2il
Ffynnon, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Arwyr Comins, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
57: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 1 a 2 - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
Josephine Howes, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhodri Phillips, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
61: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Osian Llyr Rees, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
243: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Age Year 7
2il
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
244: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Age Year 8
3ydd
Rhian Thomas, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
245: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Age Year 9
3ydd
Luned Mair, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
247: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Poetry Age Years 12 and 13
2il
Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elain Haf Llwyd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
250: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Gwennan Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwennan Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
251: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Menna Machreth, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Menna Machreth, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
255: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
3ydd
Elain Jones, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
256: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
2il
Tomi Turner, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Geraint Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
258: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
1af
Mair Lenny, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
265: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
3ydd
Seiriol Hughes, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
271: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
3ydd
Nia Angharad Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
274: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
275: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
2il
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
276: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
3ydd
Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
279: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
1af
Meirianwen Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
280: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
1af
Meirianwen Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion