Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
14 - Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin Price, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
19 - Parti Recorder dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
20 - Grwp Offerynnol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
23 - Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
38 - Dawns Werin dan 10 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
41 - Dawns Stepio Cymysg dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Alma, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
267 - Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin Dafydd, Aelod Unigol C. Caerfyrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mawrth
34 - Ymgom dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Dafydd ac Enlli, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
35 - Cyflwyniad Dramatig dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
40 - Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mercher
5 - Parti dan 12 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
6 - Côr dan 12 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
153 - Côr dan 15 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
185 - Grwp neu Fand Roc a Phop 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Awyr Las, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
198 - Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
273 - Y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Catrin Dafydd, Aelod Unigol C. Caerfyrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
3ydd
Catrin Dafydd, Aelod Unigol C. Caerfyrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Iau
154 - Parti Merched 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
175 - Ensemble 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Geraint ac Anne, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
197 - Llefaru Unigol 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lowri Edwards, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
214 - Dawns Werin 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
217 - Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Leisa Davies, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
3ydd
Alaw Ifans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
218 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Alun Howells, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
229 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
254 - Cystadleuaeth y Gadair
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Catrin Dafydd, Aelod Unigol C. Caerfyrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
148 - Unawd Bechgyn 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Sion Owen, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener (Nos)
184 - Cerddorfa / Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
200 - Llefaru Unigol 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Robert Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
201 - Grwp Llefaru 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
204 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
205 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
208 - Ymgom 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Miriam a Robert, Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
209 - Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
219 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Cerian Phillips, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
220 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gethin Page, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Sadwrn
162 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
191 - Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Glesni Fflur, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
192 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Glesni ac Enfys, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
203 - Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
213 - Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Carwyn James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
216 - Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
221 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
2il
, Adran Clocswyr Cowyn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
222 - Dawns Stepio dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin