Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
14 - Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Hannah Washer, Ysgol Gynradd Trefansel, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
20 - Grwp Offerynnol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
38 - Dawns Werin dan 10 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Castell Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
Dydd Mawrth
21 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
26 - Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (Y.C.)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
40 - Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
Dydd Mercher
39 - Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
170 - Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Laura Beth Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
185 - Grwp neu Fand Roc a Phop 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Dwrn Uffern, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
206 - Ymgom 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
Dydd Iau
155 - Parti Bechgyn 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
156 - Côr S.A. 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
160 - Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
171 - Unawd Llinynnol 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Andrew Millard, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
193 - Parti Cerdd Dant dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
197 - Llefaru Unigol 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Glesni Euros, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
207 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
Dydd Iau(Nos)
210 - Cân Actol dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
Dydd Iau
214 - Dawns Werin 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
233 - Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
3ydd
Grwp Cellan, Ysgol Gyfun Cwmtawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
Dydd Gwener
147 - Unawd Merched 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenllian Llyr, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
159 - Côr S.A.T.B. dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
177 - Unawd Llinynnol 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Tim Harrison, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
180 - Unawd Telyn 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwenllian Llyr, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
3ydd
Hannah Stone, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
194 - Côr Cerdd Dant dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
209 - Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
Dydd Sadwrn
150 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Aled Morgan, Aelod Unigol C Cwmtawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
181 - Deuawd Piano dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Heather Williams a Bethan Fryer, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
186 - Grwp neu Fand Roc a Phop 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Merched Meca, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
2il
Adar Einion, Ysgol Gyfun Penyrheol, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
216 - Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Gwenallt, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  
222 - Dawns Stepio dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
4il
, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg