Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd dan 8 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Millicent Payne, Ysgol Y Berllan Deg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
9 - Côr dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
18 - Unawd Telyn dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Ben Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Llun (Nos)
37 - Cân Actol dan 12 oed (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Llun
267 - Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Celyn Davies, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
3 - Unawd 10-12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Miriam Grug Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
8 - Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
15 - Unawd Llinynnol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Pollyanna Furness, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
32 - Grwp Llefaru dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
34 - Ymgom dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
43 - Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
44 - Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Hanna Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
45 - Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
50 - Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
174 - Unawd Telyn 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Tomos Xerri, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
206 - Ymgom 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Grwp Michael, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
223 - Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
3ydd
, Ysgol Gyfun Radur, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
273 - Y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ceri Elen Morris, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
146 - Deuawd 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Olivia ac Ellen, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
154 - Parti Merched 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
155 - Parti Bechgyn 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
172 - Unawd Piano 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Tomos Xerri, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
179 - Unawd Pres 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Daniel Phillips, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
218 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhun Llewelyn, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
233 - Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
148 - Unawd Bechgyn 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Steffan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
157 - Côr Merched S.A. dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
158 - Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
177 - Unawd Llinynnol 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
178 - Unawd Piano 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Alice Reed, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
180 - Unawd Telyn 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Alice Reed, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
190 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan a Marged, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
201 - Grwp Llefaru 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
208 - Ymgom 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Leah a Rhydian, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
219 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Lowri Walton, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
224 - Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Radur, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
228 - Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Grwp Angharad, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
278 - Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Eilir Owen Griffiths, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
150 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Osian Rowlands, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
151 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Aled Williams, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
161 - Ensemble Lleisiol dan 25 oed (Adran/Aelwydydd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
162 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
163 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
164 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
165 - Côr Aelwyd S.A.T.B. 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
183 - Ensemble 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Steffan, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
186 - Grwp neu Fand Roc a Phop 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Afal Tango, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
191 - Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Llinos Angharad Williams, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
192 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
Ellen a Llinos, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
202 - Llefaru Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwennan Teleri Davies, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro