Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd dan 8 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Nathan Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
  
22 - Grwp neu Fand Roc a Phop dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Mawrth
240 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
 
2il
Lesley Ann Cross, Ysgol Gyfun Glyn Ebwy, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Mercher
170 - Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Esther Williams, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Iau
175 - Ensemble 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Gwener
149 - Deuawd 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
David a Morgan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
  
204 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp 1, Ysgol Gyfun Aberaeron, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
  
219 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Bethan Williams-Jones, Adran Panteg, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Sadwrn
186 - Grwp neu Fand Roc a Phop 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Malais Ffiaidd, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent