Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
12 - Ensemble Lleisiol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
18 - Unawd Telyn dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Mirain Tomos, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
41 - Dawns Stepio Cymysg dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
51 - Ymgom dan 12 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Bigyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mawrth
11 - Parti Deulais dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Heledd Thomas, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
21 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
43 - Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
44 - Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sioned Elin Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
45 - Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mercher
39 - Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
226 - Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
231 - Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Iau
144 - Unawd Merched 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Anwen Price, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Gwener
177 - Unawd Llinynnol 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Simmy Singh, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Gwener (Nos)
184 - Cerddorfa / Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin