Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd 8-10 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Dafydd Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
  
12 - Ensemble Lleisiol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
16 - Unawd Piano dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenno Glyn Brown, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
22 - Grwp neu Fand Roc a Phop dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rapscals, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
24 - Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dafydd Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
  
29 - Llefaru Unigol dan 8 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elis Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
30 - Llefaru Unigol 8-10 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ianto Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
267 - Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
Safle
Enw Parti
 
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
3 - Unawd 10-12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
4 - Deuawd dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Alaw ac Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
10 - Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Côr Glyn, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
17 - Unawd Pres dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Manon Elwyn Hughes, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
21 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Y Llwybr Llaethog, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
  
25 - Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
34 - Ymgom dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Llio a Mathew, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
35 - Cyflwyniad Dramatig dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
36 - Cân Actol dan 12 oed (Adrannau / Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Jessica, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest, Rhanbarth Eryri
  
152 - Parti Deusain dan 15 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
153 - Côr dan 15 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
166 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Alys Mererid Roberts, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
174 - Unawd Telyn 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Glain Dafydd, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
185 - Grwp neu Fand Roc a Phop 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Iogwrt Pinc, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
188 - Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
Alys a Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
206 - Ymgom 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Leah, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
273 - Y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Bethan Williams, Aelwyd Bethel, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
144 - Unawd Merched 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
146 - Deuawd 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Alys a Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
154 - Parti Merched 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti Meinir, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
167 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elin Thomas, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
175 - Ensemble 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Lea Tomos, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
187 - Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Ffion Emyr Evans, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
193 - Parti Cerdd Dant dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti Pen Cei, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
2il
Parti Amy, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
217 - Dawns Werin Unigol i Ferched dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Emma Claire Matulla, Adran Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
149 - Deuawd 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elliw Mai ac Elain Llwyd, Ysgol Glanaethwy, Rhanbarth Eryri
  
159 - Côr S.A.T.B. dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
176 - Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
178 - Unawd Piano 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Tim Rolfe, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener (Nos)
184 - Cerddorfa / Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
189 - Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
190 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elliw Mai ac Elain Llwyd, Ysgol Glanaethwy, Rhanbarth Eryri
  
194 - Côr Cerdd Dant dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
200 - Llefaru Unigol 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Anni Llyn, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
227 - Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwawr Hughes, Aelwyd Coleg Menai, Rhanbarth Eryri
  
278 - Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Owain Llwyd, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
  
2il
Owain Llwyd, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
162 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
182 - Unawd Offerynnol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Glian Llwyd, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
  
213 - Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri