Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
23 - Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sion Emlyn Williams Jones, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
  
30 - Llefaru Unigol 8-10 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Erin Ywain, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
  
47 - Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Jessica Mayos, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
48 - Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Elizabeth Sperrin, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mawrth
32 - Grwp Llefaru dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mercher
5 - Parti dan 12 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti Sarah, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
6 - Côr dan 12 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
Côr yr Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
28 - Parti Cerdd Dant (Adran) dan 12 oed (Unsain)
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
33 - Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Sarah, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
166 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
173 - Unawd Pres 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Lona Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
174 - Unawd Telyn 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
198 - Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Iau
145 - Unawd Bechgyn 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
187 - Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Sadwrn
195 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Trwps Traws, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd