Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd 8-10 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
7 - Parti Unsain dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
  
12 - Ensemble Lleisiol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
16 - Unawd Piano dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
David Shaw, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
  
46 - Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
  
30af
, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
  
47 - Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Jack James Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
  
52 - Cân Actol dan 12 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mawrth
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elin Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
15 - Unawd Llinynnol dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
David Shaw, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mercher
28 - Parti Cerdd Dant (Adran) dan 12 oed (Unsain)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
33 - Grwp Llefaru dan 12 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
36 - Cân Actol dan 12 oed (Adrannau / Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
170 - Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Siana Fflur, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
198 - Grwp Llefaru dan 15 oed (Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Iau
145 - Unawd Bechgyn 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
155 - Parti Bechgyn 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
160 - Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
229 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Gwener
266 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Mair Davies, Aelwyd Llansannan, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Sadwrn
161 - Ensemble Lleisiol dan 25 oed (Adran/Aelwydydd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw, Awel, Marial a Manon, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
163 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llansannan, Rhanbarth Conwy
  
191 - Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
196 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
  
202 - Llefaru Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Esyllt Tudur, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
  
203 - Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy