Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
14 - Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Jack Taylor, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
  
Dydd Mawrth
49 - Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Kelly Morgans, Ysgol Gynradd Priordy, Rhanbarth De Powys
  
Dydd Mercher
173 - Unawd Pres 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhysian James, Ysgol Uwchradd Maesydderwen, Rhanbarth De Powys
  
Dydd Gwener
176 - Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Steffan Raw-Rees, Aelod Unigol.C.Aberhonddu, Rhanbarth De Powys