Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd 8-10 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dion Edwards, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
  
16 - Unawd Piano dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Siddha Black, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
  
19 - Parti Recorder dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
24 - Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sophie Angharad Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
30 - Llefaru Unigol 8-10 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Siriol Teifi, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
38 - Dawns Werin dan 10 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
  
41 - Dawns Stepio Cymysg dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin a Emyr, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
46 - Parti Cerdd Dant dan 12 oed (Unsain) (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
52 - Cân Actol dan 12 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
4 - Deuawd dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Emyr ac Elen, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
10 - Côr dan 12 oed (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
11 - Parti Deulais dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
  
17 - Unawd Pres dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhydian Phillips, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
27 - Côr Cerdd Dant dan 12 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
40 - Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
49 - Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Samantha Huang, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
50 - Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
39 - Dawns Werin dan 12 oed (Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
  
223 - Dawns Gyfoes Wreiddiol Cyfrwng Cymysg 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Canolfan y Celfyddydau, Rhanbarth Ceredigion
  
225 - Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
226 - Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
230 - Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
156 - Côr S.A. 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
160 - Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
171 - Unawd Llinynnol 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
172 - Unawd Piano 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Heledd Mair Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
179 - Unawd Pres 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Jason Owen Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
199 - Grwp Llefaru 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
214 - Dawns Werin 12-15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
218 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn dan 15 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Morys Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
229 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
254 - Cystadleuaeth y Gadair
Safle
Enw Parti
 
2il
Eurig Salisbury, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
Osian Rhys Jones, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
147 - Unawd Merched 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
148 - Unawd Bechgyn 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Peter Horton, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
157 - Côr Merched S.A. dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
158 - Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
159 - Côr S.A.T.B. dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
169 - Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
176 - Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
204 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp 1, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
215 - Dawns Werin 15-19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
220 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Tudur Phillips, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
266 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhiannon Marks, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
161 - Ensemble Lleisiol dan 25 oed (Adran/Aelwydydd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
165 - Côr Aelwyd S.A.T.B. 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
168 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gregory Vearey-Roberts, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
183 - Ensemble 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
196 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
203 - Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
211 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
216 - Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
221 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion